Kracht van Klein: vriendelijk en stap voor stap ‘ontregelen’

“In een tijdsgewricht waarin de overheid vanuit regels stuurt, vinden wij onderling juist het antwoord in lossere structuren. Tijdelijke allianties. Netwerk-verbanden. Waarbij regels niet bepalend zijn, maar de intentie en de uitkomst. Waarbij eigen belang niet de boventoon voert, maar gedeeld belang en onderlinge samenwerking. Zodat we elkaar niet in de weg zitten, maar helpen. We niet alles zelf hoeven uit te vinden, maar juist leren en profiteren door te delen.”

Rol en koers

Zie hier in het kort de hoofdvisie van de Kracht van Klein. In de Kracht van Klein beschrijft het MKW Platform haar koers en rol voor de komende drie tot vijf jaar.

Welke maatschappelijke maar ook beleidsontwikkelingen zijn er en zien we nog komen? En wat betekent dat voor ons als middelgrote en kleine corporaties? Graag nemen we u mee in onze bevindingen.

Bovenal geloven we in de kracht van de bescheiden schaal. Inzetten op onderlinge samenwerking. Leren van elkaar en profiteren door te delen, in plaats van streven naar kwantitatieve groei. Samenwerking en ‘sharing’ in plaats van groeien.