In zes korte vlogs wordt het kader geschetst en worden de vijf leerervaringen uit het essay ‘corporaties raken verstrikt in organisatienetwerken’ door de verkenners toegelicht.

“Er gaat nog altijd veel aandacht uit naar de samenwerkingsvorm ten koste van de maatschappelijke baten. We hopen dan ook te inspireren met de vormen van samenwerking. Om daarmee de samenwerking in het lokale speelveld te verbeteren om zo complexe maatschappelijke vraagstukken op te lossen.”

Stefan Cloudt is organisatieadviseur en -onderzoeker bij voornamelijk woningcorporaties, zorg- en welzijnsinstellingen. Hij doceert Organization Studies aan de Tilburg University.

“Ga niet uit van wat kan, maar van wat nodig is. Alleen dan kom je samen verder.”

Hans Vedder is directeur-bestuurder van GoedWonen Gemert. Hij gaat in deze vlog in op de leerervaring ‘denk en handel grenzeloos’. Want hoe laat je de cultuur en grenzen van de eigen organisatie los bij het oplossen van een probleem?

Eén van de bevindingen in van de verkenning is dat je grenzeloos, zeg grens ontkennend moet denken en handelen. En dat klinkt makkelijker dan het in de praktijk is.

“Goede vrienden. Dat is in een netwerkorganisatie lang niet altijd het geval. En dat vond ik eerlijk gezegd, en dat klinkt misschien een beetje raar, een hele troostende gedachte.”

Christoffel Klap van Ons Doel probeert in Leiden samen te werken aan het laten landen van de inclusieve samenleving. Dat kan alleen door grensoverschrijdend samen te werken met andere organisaties. En dat is heel erg ingewikkeld.

Een traject met geven en nemen waarvan je van te voren niet wie waar de winst en waar het verlies valt. Maar we weten wel dat we met elkaar tot het beste resultaat komen alleen maar op die manier. En dan nog, een organisatienetwerk is geen doel op zich. Dat doe je alleen als het een wicked problem betreft.

“Zoals het een goed bestuurder betaamt kijk je bij alle samenwerkingsvormen ook altijd naar ‘wat betekent dat voor wat het leiderschap van jou vraagt en van de mensen in je organisatie’. De rode draad bij leiderschap bij eigentijdse samenwerkingsvormen is ‘delen’. Het lijkt heel eenvoudig, delen, we zijn wel gewend aan informatie delen, maar het gaat óók om delen van gedrag en cultuur.”

Corry Keulen van Woningvereniging Nederweert gaat in haar vlog nader in op wat wat we verstaan onder ‘gewenst gedrag’ in deze context. Als je dat goed voor elkaar hebt als bestuurder en in je organisatie, zal het werken in organisatienetwerken voor iedereen tot betere resultaten leiden. Delen wordt dan het nieuwe creëren.

“Complex omdat iedere organisatie zijn eigen doelstellingen heeft, zijn eigen cultuur, zijn eigen toezichthouders en iedere organisatie ook mogelijk een andere financieringsstructuur kan hebben dan wij als corporaties. En dat maakt dat wanneer je de onbegrensde doelstelling hebt gevonden met elkaar, dat je elkaar continu in balans moet houden om elkaar te blijven vinden en te ondersteunen.” 

In dit deel van het reisverslag naar eigentijdse samenwerkingsvormen neemt Harrie Oosterlee, directeur-bestuurder van Nester, zijn collega’s mee in het thema ‘complexiteit en dynamiek van organisatienetwerken’.

“Een grote bron van inspiratie voor de persoonlijke samenwerkingsverbanden bleek iets dat ons mensen al eeuwen lang verbindt: het vertellen van verhalen en anekdotes. Door elkaar verhalen en anekdotes te vertellen over elkaars beleving en hier en daar een passende metafoor te gebruiken, gaat het verhaal pas echt leven. En een verhaal dat leeft is een verhaal dat verbindt.” Aldus Paul Sebregts, directeur-bestuurder van Woningstichting St. Joseph (Weert-Stramproy).

In het essay ‘corporaties raken verstrikt in organisatienetwerken’ hebben Paul en collega bestuurders de verhalen van hun reis samengebracht. Deze verhalen gaan over de zoektocht naar samenwerking, over gezamenlijke doelen, over verbondenheid, over aanpassingsvermogen en over het geven en nemen van verantwoordelijkheid.