Kleinschalig, lokaal verankerd en samenwerkingsgericht

Het Platform voor Middelgrote en Kleine Woningcorporaties

Woningcorporaties heb je in vele maten. Soms zijn ze groot, veel vaker wat kleiner. Het MKW Platform is van dat laatste en gelooft in de kracht van de beperktere schaal.

Het verschil in grootte vormt daarmee niet zozeer een beter maar wel een ánder antwoord op de vraag naar sociale huisvesting. Dat zorgt er immers voor dat we dicht bij onze omgeving staan. We kennen lokale verwachtingen door en door –en– huurders vaak bij naam. Daarmee hebben we direct beeld bij de kansen en wensen in ons werkgebied. En weten we vanuit een menselijke maat daarop in te spelen. Dat maakt ons klantgericht en een waardevolle partner voor onze stakeholders.

Wendbaarheid is ons handelsmerk. Korte lijnen. Direct met de juiste persoon aan tafel schuiven. Snel schakelen, zodat we vaak morgen al kunnen starten wat vandaag bedacht is. We hebben daarbij een hoge mate van realiteitszin ontwikkeld, want we weten als geen ander: niet alles kan.

Voor ons is dat geen belemmering. We vinden daarin de motivatie om creatiever te zijn en na te denken hoe iets toch kan lukken. Het is de reden om zonder grenzen samen te werken en kennis te delen. Het prikkelt ons om keer op keer risico’s goed in te schatten en dagelijks duidelijke keuzes te maken.

Het positieve gevolg daarvan? Focus! Op wat nuttig of waardevol is voor ons werkgebied. Dat zijn de volkshuisvesters binnen MKW. Het platform met de kracht van klein.

 

MKW Platform en Aedes

Het MKW Platform heeft binnen Aedes de ambitie om een goede en effectieve belangenbehartiging van middelgrote en kleine woningcorporaties te waarborgen. Dit met als uiteindelijke doel voor de MKW woningcorporaties herkenbare en toepasbare resultaten van de belangenbehartiging. Sinds 1999 worden steeds rond de 100 corporaties door het MKW Platform vertegenwoordigd om op deze manier hun krachten te bundelen binnen Aedes.

Klein en middelgroot

De MKW-woningcorporaties zijn bedrijven, met hun schaal, als voornaamste gemeenschappelijke kenmerk. Het zijn corporaties met een bezit tussen 170 en 9.300 Vhe. Met een gemiddelde grootte van ca. 3.000 Vhe. En een grootste groep van leden tussen de 1.000 en 2.500 Vhe. Middelgrote MKW corporaties hebben vaak hun bezit over meerdere kernen verspreid en voelen zich daarmee thuis bij het MKW Platform. Er zijn ca. 100 corporaties lid van het MKW Platform en zij bundelen op deze manier hun krachten binnen Aedes.

We hanteren geen onder- of bovengrens. We merken aan leden dat ieder zich zo klein of middelgroot voelt als hij/zij zelf wilt.

Platform

Wij  vinden het als netwerk belangrijk om onze deelnemers met elkaar in verbinding te brengen. Leden vinden elkaar door middel van onze platformactiviteiten. Dit met als doel het onderling uitwisselen van kennis en ervaringen.

Tegelijkertijd bieden wij de deelnemers ook een kanaal waarlangs zij hun gedachten over relevante dossiers met elkaar verder kunnen aanscherpen. Deze website vinden we daarbij een belangrijk medium.

Ook zoeken wij actief de samenwerking met Aedes daar waar het de ontwikkeling van beleidsvisies en de uitwerking daarvan betreft. Zo willen we waarborgen dat daarin ook de focus ligt op de kenmerken van de praktijk van de MKW woningcorporaties.