Wie voelt zich verantwoordelijk voor de kwestbare huurder in de wijk?
Roeland Kreeft van Companen (Arnhem) schetst een beeld van de toekomst van wonen en zorg. Er komen door de maatregelen genomen door de overheid meer kwetsbare mensen in de wijk wonen, met name mensen met een lichte verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek, kwetsbare ouderen en zelfstandig wonende ouderen met een zorgvraag.
Lees meer…