Rhenense Woningstichting

Inhaalslag om in te spelen op vergrijzing in de kleine kernen

Vergrijzing is ook op de zuidoostpunt van de Utrechtse Heuvelrug in Rhenen een aandachtspunt voor de toekomst. Maar woningen voor senioren waren er niet genoeg, evenals moderne zorg- en verpleegappartementen. De woningstichting maakte een inhaalslag en leverde 32 seniorenwoningen (foto), 9 nultrede-appartementen en zorgcentrum De Tollekamp op.

Wij zijn trots
Een foto die een beeld geeft van het werk van een MKW-corporatie in haar omgeving. Kijk voor meer voorbeelden naar de foto’s uit de publicatie Wij zijn trots.

Stuur uw foto en verhaal
Heeft u foto’s en een kort verhaal over uw trots die niet in deze publicatie zijn opgenomen? Neem s.v.p. contact met ons op? Wij nemen uw projecten en initiatieven dan op in het fotoalbum.