Bestuur, Bijeenkomsten en PE-punten

Bestuur MKW

Het MKW bestuur komt vijf keer per jaar bijeen.

De data van 2023 zijn: 26 januari | 29 maart | 21 juni | 20 september | 29 november |

De data van 2024 zijn: 17 januari | 13 maart | 19 juni | 11 september | 27/28 november |

 

PE-punten

Het MKW Platform deelt geen certificaten uit voor de MKW bijeenkomsten waarvoor PE-punten zijn te verkrijgen. Je dient zelf het overzicht te hebben en houden over de door jou verkregen PE-punten. Met onderstaand overzicht willen wij onze leden hiermee van dienst zijn. Wel bevestigen we je desgewenst officieel per mail dat je aanwezig was bij de bijeenkomst.

PE-punten 2024:

  1. MKW Directeurendag, donderdag 16 mei 2024: 4 punten
  2. MKW Directeurendag, woensdag 9 oktober 2024: 4 punten

PE-punten 2023:

  1. MKW Directeurendag, 6 april 2023: 4 punten
  2. MKW Kijk-in-de-keuken-dag, 8 november 2023: 3 punten

PE-punten 2022:

  1. MKW Directeurendag, 7 april 2022: 4 punten
  2. MKW Directeurendag, 9 november 2022: 4 punten

Bijeenkomsten 2023

Directeurendagen

Directeurendag voorjaar 6 april 2023

Uitdagingen op de arbeidsmarkt. Hoe vind je werknemers die bij ons passen?

“Voor ons als kleine organisaties, is elke medewerker belangrijk en van waarde. Een match moet van beide kanten perfect passend zijn. Dat is in deze tijd een hele puzzel. Vind maar eens de juiste match en medewerker.” Aldus Erna Mobach, bestuurslid van het MKW Platform en directeur-bestuurder van de Goede Woning in Rijssen. Lees verder  

Directeurendag najaar 8 november 2023

De MKW-directeurendag van 8 november wordt een Kijk-in-de-keuken-dag!

Het is mogelijk om op vier locaties verspreidt door het land een kijkje te nemen in de keuken van een andere corporatie. Soms letterlijk de bouw van nieuwe woningen met bijbehorende keuken, op andere locaties gaat het over circulariteit, een vernieuwde aanpak van herstructurering of duurzaamheid. Kom je ook een kijkje nemen in Nuenen, Gieten, Gendt of Rozenburg? Lees verder

Bijeenkomst corporaties tot 1.100 VHE

Informele bijeenkomst 2 november 2023

De schaal van een kleine corporatie heeft andere voordelen en uitdagingen dan een grotere corporatie. Daarom organiseert het MKW-platform een informele bijeenkomst speciaal voor corporaties tot 1.100 VHE. Centraal staat de kennismaking met andere directeur-bestuurders en het delen van kennis en ervaringen. op 2 november krijgen de directeur-bestuurders een preview van de MKW-app en spreken we over de stapeling van regelgeving. 

Aanmelden kan via mkw@aedes.nl.

Referentie Grootboekschema (RGS)

21 maart 2023
Demosessie XBRL reporting voor middelgrote en kleine woningcorporaties

16 februari 2023
Terugkoppelbijeenkomst (online)

6 september 2022
Terugkoppelbijeenkomst (online). Meer hierover: nieuwsbericht september 2022

28 juni 2022
Werksessie, locatie Earnewâld (Friesland). Meer hierover: nieuwsbericht 18 mei 2022

Bijeenkomsten 2022

Directeurendagen

Donderdagmiddag 7 april 2022, Wageningen

“Ruimte buiten de oevers”

Woensdagmiddag 9 november 2022, Amersfoort

Scheefgroei en Grenzen aan de economische groei. Lees verder

Quickscan Toekomstbestendigheid

3 februari 2022: Meedenksessie voor stakeholders

We roeien van de kant af in een zgh. meedenksessie met behulp van leden en betrokken partners: vertegenwoordigers vanuit BZK, Aw, VTW, WSW en Woonbond. Om zo de ideeën bij de Quickscan te verrijken naar een compleet en bruikbaar kader voor onze leden.

29 juni 2022: Prototype bespreken met achterban

Natuurlijk willen we de Quickscan ook vroegtijdig bespreken met onze leden. Dit doen we door in het voorjaar het prototype aan de achterban voor te leggen. Daarbij is er nog gelegenheid om aanpassingen en verbeteringen te bespreken en door te voeren.

11 oktober 2022: Lancering Quickscan
De MKW Quickscan Toekomstbestendigheid is tijdens de Aedes Corporatiedag op 11 oktober 2022 gepresenteerd! Ca. 35 corporatiemedewerkers woonden de lancering bij en gingen er daarna met elkaar over in gesprek.

Webinar Datastandaarden

Dinsdagmiddag 10 mei 2022

Lees verder nieuwsbericht MKW