MKW Bijeenkomsten 2021

Donderdagmiddag 7 oktober 2021 
Najaars Directeurendag

Het thema is nog niet bekend. Suggesties?! -> mkw@aedes.nl

20 april en 3 mei 2021
Demo bijeenkomsten Jaarafsluitingstool

Donderdagmiddag 15 april 2021
Buiten in gesprek-dag

Dinsdagavond 2 maart, 18.30-20.30 uur (online)
Aedes / MKW bijeenkomst voor leden tot ca. 1.000 Vhe

Dinsdagochtend 26 januari 2021 en vrijdagochtend 5 maart 2021 (online)
Het spanningsveld tussen eigen organisatie en gezamenlijke missie: een voorbeeld uit de praktijk, gastprekers John Beckers.

MKW Bestuur 2021

Het MKW bestuur komt in 2021 bijeen op de volgende dagen:

27 januari | 3 maart | 9 juni | 8 september | 10 november

Het MKW Platform deelt geen certificaten uit voor de MKW bijeenkomsten waarvoor PE-punten zijn te verkrijgen. U dient zelf het overzicht te hebben en houden over de door u verkregen PE-punten. Met onderstaand overzicht willen wij u hiermee van dienst zijn. Wel bevestigen we u desgewenst officieel per mail dat u aanwezig was bij de bijeenkomst.

PE-punten 2021:

 1. Aedes / MKW themabijeenkomst voor corporaties tot ca. 1000 Vhe, 2 maart 2021: 2 punten
 2. MKW Directeurendag, 15 april 2021:
 3. MKW Directeurendag, najaar:

PE-punten 2020:

 1. Aedes / MKW themabijeenkomst voor corporaties tot 1000 Vhe, 9 september 2020: 2,5 punt
 2. WSW /  MKW bijeenkomsten op 21 oktober of 5 november 2020: 1 punt

PE-punten 2019:

 1. Aedes / MKW themabijeenkomst voor corporaties tot 1000 Vhe, 6 februari 2019: 2 punten
 2. MKW Directeurendag, 11 april 2019: 4 punten
 3. MKW Directeurendag en Jubileumbijeenkomst, 10 oktober 2019: 5 punten

PE-punten 2018:

 1. MKW Directeurendag, 12 april 2018: 3,5 punt
 2. Aedes / MKW Kennissessie P&O kengetallen, 12 juni 2018: 2,5 punt
 3. MKW Directeurendag, 11 oktober 2018: 3,5 punt

PE-punten 2017:

 1. MKW Directeurendag, 13 april 2017: 3,5 punt
 2. MKW Themabijeenkomst, 11 mei 2017: 3,5 punt
 3. MKW Directeurendag, 12 oktober 2017: 4,5 punt
 4. Bijeenkomst voor (directeur-) bestuurders van corporaties tot 1.000 Vhe, 31 oktober 2017: 2 punten