MKW Bijeenkomsten 2021

Donderdagmiddag 7 oktober 2021
Najaars Directeurendag

Hoe kan je een betere samenwerker worden?

20 april en 3 mei 2021
Demo bijeenkomsten Jaarafsluitingstool

Donderdagmiddag 15 april 2021
Buiten in gesprek-dag

Dinsdagavond 2 maart, 18.30-20.30 uur (online)
Aedes / MKW bijeenkomst voor leden tot ca. 1.000 Vhe

Dinsdagochtend 26 januari 2021 en vrijdagochtend 5 maart 2021 (online)
Het spanningsveld tussen eigen organisatie en gezamenlijke missie: een voorbeeld uit de praktijk, gastprekers John Beckers.

MKW Bestuur 2021

Het MKW bestuur komt in 2021 bijeen op de volgende dagen:

27 januari | 3 maart | 9 juni | 8 september | 10 november

Het MKW Platform deelt geen certificaten uit voor de MKW bijeenkomsten waarvoor PE-punten zijn te verkrijgen. U dient zelf het overzicht te hebben en houden over de door u verkregen PE-punten. Met onderstaand overzicht willen wij u hiermee van dienst zijn. Wel bevestigen we u desgewenst officieel per mail dat u aanwezig was bij de bijeenkomst.

PE-punten 2021:

  1. Aedes / MKW themabijeenkomst voor corporaties tot ca. 1000 Vhe, 2 maart 2021: 2 punten
  2. MKW Directeurendag, 15 april 2021: 1 punt
  3. MKW Directeurendag, 7 oktober 2021: 4 punten

PE-punten 2020:

  1. Aedes / MKW themabijeenkomst voor corporaties tot 1000 Vhe, 9 september 2020: 2,5 punt
  2. WSW /  MKW bijeenkomsten op 21 oktober of 5 november 2020: 1 punt

PE-punten 2019:

  1. Aedes / MKW themabijeenkomst voor corporaties tot 1000 Vhe, 6 februari 2019: 2 punten
  2. MKW Directeurendag, 11 april 2019: 4 punten
  3. MKW Directeurendag en Jubileumbijeenkomst, 10 oktober 2019: 5 punten