Bestuur en PE-punten

MKW Bestuur

Het MKW bestuur komt in 2022 bijeen op de volgende dagen:

 • 19 januari
 • 23 maart
 • 18 mei
 • 21 september
 • 9 november

PE-punten

Het MKW Platform deelt geen certificaten uit voor de MKW bijeenkomsten waarvoor PE-punten zijn te verkrijgen. Je dient zelf het overzicht te hebben en houden over de door jou verkregen PE-punten. Met onderstaand overzicht willen wij onze leden hiermee van dienst zijn. Wel bevestigen we je desgewenst officieel per mail dat je aanwezig was bij de bijeenkomst.

PE-punten 2022:

 1. MKW Directeurendag, 7 april 2022: 4 punten
 2. MKW Directeurendag, najaar

PE-punten 2021:

 1. Aedes / MKW themabijeenkomst voor corporaties tot ca. 1000 Vhe, 2 maart 2021: 2 punten
 2. MKW Directeurendag, 15 april 2021: 1 punt
 3. MKW Directeurendag, 7 oktober 2021: 4 punten

PE-punten 2020:

 1. Aedes / MKW themabijeenkomst voor corporaties tot 1000 Vhe, 9 september 2020: 2,5 punt
 2. WSW /  MKW bijeenkomsten op 21 oktober of 5 november 2020: 1 punt

Bijeenkomsten 2022

Directeurendagen voorjaar

Donderdagmiddag 7 april 2022
“Ruimte buiten de oevers”, Wageningen

Directeurendagen najaar

Woensdagmiddag 9 november 2022, Bar Beton Amersfoort

(Deze stond oorspronkelijk gepland op donderdag 6 oktober.)

We gaan aan de slag met het thema scheefgroei. Lees verder

Quickscan Toekomstbestendigheid

3 februari 2022: Meedenksessie voor stakeholders

We roeien van de kant af in een meedenksessie in februari a.s. met behulp van leden en betrokken partners: vertegenwoordigers vanuit BZK, Aw, VTW, WSW en Woonbond. Om zo de ideeën bij de Quickscan te verrijken naar een compleet en bruikbaar kader voor onze leden.

29 juni 2022: Prototype bespreken met achterban

Natuurlijk willen we de Quickscan ook vroegtijdig bespreken met onze leden. Dit doen we door in het voorjaar het prototype aan jullie voor te leggen. Daarbij is er nog gelegenheid om aanpassingen en verbeteringen te bespreken en door te voeren.

Quickscan Toekomstbestendigheid

11 oktober 2022: Lancering Quickscan

De MKW Quickscan Toekomstbestendigheid wordt tijdens de Aedes Corporatiedag op 11 oktober 2022 gepresenteerd. (Den Bosch)

Webinar Datastandaarden

Dinsdagmiddag 10 mei 2022

Lees verder nieuwsbericht MKW

Webinar Datastandaarden

Werksessie RGS

28 juni 2022

Werksessie, locatie Earnewâld (Friesland). Meer hierover: nieuwsbericht 18 mei 2022

6 september 2022

Terugkoppelbijeenkomst (online)

6 december 2022

Terugkoppelbijeenkomst (online)

Werksessie RGS