Bestuur en PE-punten

MKW Bestuur

Het MKW bestuur komt in 2022 bijeen op de volgende dagen:

19 januari

23 maart

18 mei

21 september

9 november

PE-punten

Het MKW Platform deelt geen certificaten uit voor de MKW bijeenkomsten waarvoor PE-punten zijn te verkrijgen. Je dient zelf het overzicht te hebben en houden over de door jou verkregen PE-punten. Met onderstaand overzicht willen wij onze leden hiermee van dienst zijn. Wel bevestigen we je desgewenst officieel per mail dat je aanwezig was bij de bijeenkomst.

PE-punten 2022:

  1. MKW Directeurendag, 7 april 2022: 4 punten
  2. MKW Directeurendag, najaar

PE-punten 2021:

  1. Aedes / MKW themabijeenkomst voor corporaties tot ca. 1000 Vhe, 2 maart 2021: 2 punten
  2. MKW Directeurendag, 15 april 2021: 1 punt
  3. MKW Directeurendag, 7 oktober 2021: 4 punten

PE-punten 2020:

  1. Aedes / MKW themabijeenkomst voor corporaties tot 1000 Vhe, 9 september 2020: 2,5 punt
  2. WSW /  MKW bijeenkomsten op 21 oktober of 5 november 2020: 1 punt

Bijeenkomsten 2022

Directeurendagen voorjaar

Donderdagmiddag 7 april 2022
“Ruimte buiten de oevers”, Wageningen

Directeurendagen najaar

Woensdagmiddag 9 november 2022

(Deze stond oorspronkelijk gepland op donderdag 6 oktober.)

We gaan aan de slag met het thema scheefgroei.

18 mei 2022: Bericht vanuit het MKW bestuur. We gaan binnenkort met de inhoudelijke afbakening daarvan én de vormgeving aan de slag, dus mocht je daar ideeën voor hebben, dan vernemen we ze graag -> mkw@aedes.nl

Quickscan Toekomstbestendigheid

Op 20 december 2021 stuurden we onze leden hierover een mail.

Donderdag 3 februari 2022: Meedenksessie voor stakeholders

We roeien van de kant af in een meedenksessie in februari a.s. met behulp van leden en betrokken partners: vertegenwoordigers vanuit BZK, Aw, VTW, WSW en Woonbond. Om zo de ideeën bij de Quickscan te verrijken naar een compleet en bruikbaar kader voor onze leden. Dit doen we in februari.

Voorjaar / zomer 2022 (nog niet gepland): Prototype bespreken met achterban

Natuurlijk willen we de Quickscan ook vroegtijdig bespreken met onze leden. Dit doen we door in het voorjaar het prototype aan jullie voor te leggen. Daarbij is er nog gelegenheid om aanpassingen en verbeteringen te bespreken en door te voeren.

Dinsdag 11 oktober 2022: Lancering Quickscan

We koersen op lancering van de Quickscan Toekomstbestendigheid tijdens de Aedes Corporatiedag op 11 oktober 2022. (Den Bosch)

Webinar Datastandaarden

Dinsdagmiddag 10 mei 2022

Lees verder nieuwsbericht MKW

Werksessie RGS

Dinsdag 28 juni 2022

10.00-16.00 uur, locatie Earnewâld (Friesland).

Meer hierover: nieuwsbericht 18 mei 2022