Bestuur, Bijeenkomsten en PE-punten

Bestuur MKW

Het MKW bestuur komt vijf keer per jaar bijeen.

De data van 2024 zijn: 17 januari | 13 maart | 19 juni | 11 september | 27/28 november |

PE-punten

Het MKW Platform deelt geen certificaten uit voor de MKW bijeenkomsten waarvoor PE-punten zijn te verkrijgen. Je dient zelf het overzicht te hebben en houden over de door jou verkregen PE-punten. Met onderstaand overzicht willen wij onze leden hiermee van dienst zijn. Wel bevestigen we je desgewenst officieel per mail dat je aanwezig was bij de bijeenkomst.

PE-punten 2024:

  1. MKW Directeurendag, donderdag 16 mei 2024: 4 punten
  2. MKW Directeurendag, woensdag 9 oktober 2024: 4 punten

PE-punten 2023:

  1. MKW Directeurendag, 6 april 2023: 4 punten
  2. MKW Kijk-in-de-keuken-dag, 8 november 2023: 3 punten

Bijeenkomsten 2024

Directeurendagen

Directeurendag voorjaar 16 mei 2024

Tussen goede bedoelingen en de uitwerking gaapt een grote kloof. Neem het voorbeeld van de broccoli. Kinderen in een achterstandswijk zouden op school gezonder moeten eten. Een goed idee. Maar wat als die kinderen zonder ontbijt naar school zijn gekomen?
Op donderdagmiddag 16 mei hebben we als MKW met elkaar doordacht hoe deze kloof eruit ziet én hoe deze overbrugd kan worden. Hoe kunnen juist middelgrote en kleine corporaties de kloof dichten? 

Directeurendag najaar 9 oktober 2024

Woensdagmiddag 9 oktober viert het MKW-platform haar 25-jarig bestaan. Op deze feestelijke MKW-directeurendag kijken we vooruit. Zijn we klaar voor de komende toekomst?

We hebben Jan Rotmans (hoogleraar op het gebied van transities en duurzaamheid) en Walter Faaij (corporate antropoloog) gestrikt om ons op scherp te zetten en gesprekstof mee te geven om mee aan de slag te gaan.

Vier je het feest met ons mee

Bijeenkomst corporaties tot 1.100 VHE

Informele bijeenkomst 25 april 2024 
De schaal van een kleine corporatie heeft andere voordelen en uitdagingen dan een grotere corporatie. Daarom organiseert het MKW-platform een informele bijeenkomst speciaal voor corporaties tot 1.100 vhe. Centraal staat de kennismaking met andere directeur-bestuurders en het delen van kennis en ervaringen. 

Aanmelden kan via mkw@aedes.nl.

Webinars

Webinar Middenhuur in verlicht regime 12 juni 2024
Woensdag 12 juni organiseerde het MKW-platform twee webinars waaronder een webinar over de middenhuur in verlicht regime. In de Nationale Prestatieafspraken is namelijk afgesproken dat corporaties een grotere bijdrage gaan leveren aan de middenhuur in Nederland. Afgesproken is dat corporaties tot en met 2030 50.000 middenhuurwoningen bouwen. Welke mogelijkheden zijn er voor kleine en middelgrote corporaties om dat te realiseren binnen het verlicht regime? Vanuit Aedes lichte Erik van Assen samen met Niels van der Poel toe wat je nu al kan doen om middenhuur te realiseren. Vanuit Finance Ideas vertelde Jeroen Dungelmann hoe andere kleine corporaties middenhuur oppakken en hoe het werkt als je kiest voor het verlicht regime. 

Meer lezen? Terugblik webinardag

Webinar Verzekeringen 12 juni 2024
Woensdag 12 juni organiseerde het MKW-platform twee webinars waaronder een webinar over verzekeringen.
De verzekeringsmarkt voor corporaties is al enkele jaren aan flinke veranderingen onderhevig. Er zijn nog maar weinig verzekeraars die brand-/opstalverzekeringen aan corporaties willen aanbieden. Op verschillende plekken in het land organiseren kleine corporaties zich in een collectief om de verzekeringsportefeuille kwalitatief te verbeteren en aantrekkelijk te blijven voor verzekeraars.

Zo ook in Zuid-Holland waar op dit moment 15 kleine corporaties een verzekeringscollectief vormen. Maarten de Booij, directeur-bestuurder van de Leeuw van Putten namen ons samen met Jeffrey Ruhé(Meijers) mee in de veranderende verzekeringsmarkt, hoe zij het verzekeringscollectief hebben georganiseerd en welke voordelen dat biedt.

Meer lezen? Terugblik webinardag

Bijeenkomsten 2023

Directeurendagen

Directeurendag voorjaar 6 april 2023

Uitdagingen op de arbeidsmarkt. Hoe vind je werknemers die bij ons passen?

“Voor ons als kleine organisaties, is elke medewerker belangrijk en van waarde. Een match moet van beide kanten perfect passend zijn. Dat is in deze tijd een hele puzzel. Vind maar eens de juiste match en medewerker.” Aldus Erna Mobach, bestuurslid van het MKW Platform en directeur-bestuurder van de Goede Woning in Rijssen. Lees verder  

Directeurendag najaar 8 november 2023

De MKW-directeurendag van 8 november wordt een Kijk-in-de-keuken-dag!

Het is mogelijk om op vier locaties verspreidt door het land een kijkje te nemen in de keuken van een andere corporatie. Soms letterlijk de bouw van nieuwe woningen met bijbehorende keuken, op andere locaties gaat het over circulariteit, een vernieuwde aanpak van herstructurering of duurzaamheid. Kom je ook een kijkje nemen in Nuenen, Gieten, Gendt of Rozenburg? Lees verder

Bijeenkomst corporaties tot 1.100 VHE

Informele bijeenkomst 2 november 2023

De schaal van een kleine corporatie heeft andere voordelen en uitdagingen dan een grotere corporatie. Daarom organiseert het MKW-platform een informele bijeenkomst speciaal voor corporaties tot 1.100 vhe. Centraal staat de kennismaking met andere directeur-bestuurders en het delen van kennis en ervaringen. 

Aanmelden kan via mkw@aedes.nl.

Referentie Grootboekschema (RGS)

21 maart 2023
Demosessie XBRL reporting voor middelgrote en kleine woningcorporaties

16 februari 2023
Terugkoppelbijeenkomst (online)

6 september 2022
Terugkoppelbijeenkomst (online). Meer hierover: nieuwsbericht september 2022

28 juni 2022
Werksessie, locatie Earnewâld (Friesland). Meer hierover: nieuwsbericht 18 mei 2022

[gview file=”https://mkw-platform.nl/wp-content/uploads/ReferentieGrootboekschema-in-drie-stappen.pdf”]

Bijeenkomsten 2022

Directeurendagen

Donderdagmiddag 7 april 2022, Wageningen

“Ruimte buiten de oevers”

Woensdagmiddag 9 november 2022, Amersfoort

Scheefgroei en Grenzen aan de economische groei. Lees verder

Quickscan Toekomstbestendigheid

3 februari 2022: Meedenksessie voor stakeholders

We roeien van de kant af in een zgh. meedenksessie met behulp van leden en betrokken partners: vertegenwoordigers vanuit BZK, Aw, VTW, WSW en Woonbond. Om zo de ideeën bij de Quickscan te verrijken naar een compleet en bruikbaar kader voor onze leden.

29 juni 2022: Prototype bespreken met achterban

Natuurlijk willen we de Quickscan ook vroegtijdig bespreken met onze leden. Dit doen we door in het voorjaar het prototype aan de achterban voor te leggen. Daarbij is er nog gelegenheid om aanpassingen en verbeteringen te bespreken en door te voeren.

11 oktober 2022: Lancering Quickscan
De MKW Quickscan Toekomstbestendigheid is tijdens de Aedes Corporatiedag op 11 oktober 2022 gepresenteerd! Ca. 35 corporatiemedewerkers woonden de lancering bij en gingen er daarna met elkaar over in gesprek.

Webinar Datastandaarden

Dinsdagmiddag 10 mei 2022

Lees verder nieuwsbericht MKW