“Het was een inspirerende middag; we lopen tegen de grenzen van de economische groei aan. Durven we dat te erkennen? En hoe gaan we om met de tweedeling?” Zo vatte Annelies Barnard op LinkedIn de middag mooi samen wat ons betreft.

Energie en enthousiasme

We hebben genoten van de energie en het enthousiasme die we samen brachten. Fijn ook om naast de bekende gezichten al die nieuwe leden te mogen begroeten.

Grenzen aan de economische groei

Onderzoeksjournalist Sander Heijne nam ons mee in zijn betoog over de grenzen aan de economische groei. En reflecteerde eerst in brede zin op het thema scheefgroei. Wat is scheefgroei, waar komt het vandaan, hoe gaan we er mee om, wat zouden me moeten doen? Waarbij Heijne toewerkte naar de noodzaak om een visie te hebben. Want waar zit de rek nog?

Heine: “De aanname die onder onze samenleving ligt is dat als de economie groeit, dat alles dan beter wordt. Zoals wij hier zitten, zijn we zo’n beetje allemaal wel opgegroeid met het idee dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Maar nee, in Nederland dragen inmiddels de zwakste schouders, de grootste lasten. Een wonderlijke manier van nivelleren kennen wij. En daarbij: kan onze economie, die een diensteneconomie is geworden eigenlijk nog verder groeien?”

Woningmarkt drijver van scheefgroei

Vervolgens zoomde Heijne in op onze sector en de eventuele rol die woningcorporaties kunnen spelen of juist niet moeten oppakken in het kader van scheefgroei. “De woningmarkt nu is een grote, zo niet dé grootste drijver van scheefgroei.” Aldus Heijne. “De huurprijzen stijgen harder dan de lonen terwijl koopwoningen sterk in waarde zijn gestegen (vermogen). Er is een tekort aan woningen. We moeten af van het gegeven woning‘markt’ en terug naar de volkshuisvesting.”

Verdiepen

Voor degenen onder jullie die naar aanleiding van de bijdrage van Sander Heijne en onze eerste gedachtenoefening daarop in groepjes, dieper met ons in wil gaan op dit onderwerp: laat het ons weten: mkw@aedes.nl 

Nieuwe werkelijkheid

Michiel Sluijsmans, samen met Hendrik Hoogenkamp organisator van deze Directeurendag, nam een voorschot op deze gedachtenoefening.

“Vanuit het bereiken van de grenzen van economische groei zijn we op zoek naar een nieuwe werkelijkheid. Met veel meer aandacht voor elkaar en een duurzame wereld. Corporaties willen vanuit deze nieuwe werkelijkheid werken aan een stelsel en model waarbij meer aandacht is voor de positie van de huurder. De mogelijkheid voor huurders om zich te ontwikkelen, ook qua inkomen en vermogen.
Het vermogen dat de corporaties tot hun beschikking hebben, moet meer ten dienste komen van de gemeenschappen en biedt mogelijkheden om grote maatschappelijke vraagstukken mede op te lossen.”

Corporaties taken en grenzen

Sluijsmans: “Corporaties zien mogelijkheden om zich veel meer te gaan ontwikkelen naar een facilitator van goed wonen, met een duidelijk takenpakket en grenzen qua verantwoordelijkheden. Daarbij zijn de corporaties overtuigd dat veel huurders prima in staat zijn om hun woonbehoefte zelf te regelen. Hiervoor moet een goed aanbod en speelveld beschikbaar zijn om wonen te kunnen bieden. Huur en koop moeten geen concurrerende producten zijn, maar complementair en aanvullend aan elkaar. Ook qua prijs en vermogensopbouw voor de bewoner. Bewoners die echt niet in hun woonbehoefte kunnen voorzien of waar specifieke woonbehoeften zijn, daarvoor bieden corporaties een goed woonaanbod.”

Hoe staan we over 30 jaar in de krant?

Geïnspireerd door Heijne die ons voorhield: “We zouden onszelf de tijd moeten gunnen om samen na te denken hoe de woonsector in elkaar zou moeten zitten. Vrij durven nadenken over ‘wat’ en vandaaruit naar de ‘hoe’” verdiepten de aanwezige leden zich op ons verzoek in een aantal vragen.

Krantenkoppen

Daar kwamen rijp en groen de mooiste (en soms ook hilarische) krantenkoppen uit naar boven. Die weer aanzetten tot een nadere discussie.

Voor degenen onder jullie die naar aanleiding van de bijdrage van Sander Heijne en onze gedachtenoefening daarop in groepjes, hier met ons de diepte in zouden willen gaan: laat het ons weten.

In gesprek

  1. Wat is de rol/inzet van ons als woningcorporaties (waar staan/gaan we voor?) en waar eindigt die.
  2. Wat betekent dit voor onze inzet op het gebied van scheefgroei?
  3. En wat ga je dan morgen anders doen?
  4. Hoe wil je als corporatie over 30 jaar in de krant staan/hoe ziet de corporatie van de toekomst er uit?

Met de Kracht van Klein

Maud Wilms schrijft tijdens congressen, symposia en bijeenkomsten een lied van alles wat er op de dag gebeurt.

Maud maakte tijdens deze Directeurendag van onze lijfspreuk ‘de kracht van klein’ een prachtig lijflied.