Kracht van Klein: vriendelijk en stap voor stap ‘ontregelen’

“In een tijdsgewricht waarin de overheid vanuit regels stuurt, vinden wij onderling juist het antwoord in lossere structuren. Tijdelijke allianties. Netwerk-verbanden. Waarbij regels niet bepalend zijn, maar de intentie en de uitkomst. Waarbij eigen belang niet de boventoon voert, maar gedeeld belang en onderlinge samenwerking. Zodat we elkaar niet in de weg zitten, maar helpen. We niet alles zelf hoeven uit te vinden, maar juist leren en profiteren door te delen.”
Zie hier in het kort de hoofdvisie van de Kracht van Klein. In de Kracht van Klein beschrijft het MKW Platform haar koers en rol voor de komende drie tot vijf jaar.
Lees verder…

Wij zijn trots; dertig verhalen over werk dat ertoe doet

In dit online magazine leest u in korte beschouwingen over de trots van collega’s van MKW-corporaties in het land: over de slimme scheiding van zorg en wonen; over een multifunctioneel centrum in een klein dorp; duurzame en energieneutrale woningen; een hospice dat draait op vrijwilligers; een ‘huiskamer’ voor buurtbewoners; een Kulturhus.
Lees verder…

Vijf voorbeelden van succesvolle samenwerking in de regio

Lees over vijf succesvolle samenwerkingsverbanden in de themapublicatie 2011 ‘MKW-corporatie als netwerker; initiator van samenwerking’. Deze publicatie is beschikbaar als brochure en online magazine. In het online magazine treft u video interviews waarin vijf collega’s vertellen over hun succesvolle samenwerkingsverbanden én de horden die zij genomen hebben.
Lees verder…