De grenzen van de woningmarkt houden niet op bij de geografische grenzen van de corporatie. Ongeacht de verschillen in bijvoorbeeld; grootte, taakopvatting, cultuur, karakter werkgebied, veranderopgave en maatschappelijke problematiek is er de noodzaak om vastgoedstrategieën met elkaar te delen en op elkaar af te stemmen.

In West-Brabant werken woningbouwcorporaties samen in zaken die volkshuisvesting de komende jaren zullen veranderen. Krimp, vergrijzing, trek van het dorp naar de stad, vraag naar andere woningen. Hoe ga je daarmee om? En, vooral, hoe pak je de vragen gezamenlijk aan?

Presentatie van Ruud van den Boom, Brabantse Waard.