25 jaar MKW

In mei 1999 stuurde Beno Munneke (toen bestuurder van Woningstichting Talma in Hoogezand) een ingezonden brief naar Aedes-Magazine. Onder de kop De laatste der Mohikanen: Platform kleine corporaties? vroeg hij zich af ‘of er binnen Aedes ruimte zou zijn voor en behoefte aan een platform voor de kleinen? En hoe zou dat dan kunnen?’

Die behoefte was er. In november van dat jaar kwam een aantal bestuurders voor het eerst bij elkaar. Een jaar later telde het Platform voor Middelgrote en Kleine Woningcorporaties, ondersteund door branchevereniging Aedes, 124 leden. In de eerste visie stond de MKW-missie als volgt: ‘Belangenbehartiger van die corporaties die tot het midden- en kleinbedrijf van de sector behoren. Niet door ons af te zetten tegen groot, maar door erkenning te zoeken voor de veelkleurigheid van de sector.’

Jubileum

25 jaar later is het MKW still going strong. Met 100 leden, een actief bestuur, twee directeurendagen per jaar én een gestage stroom aan activiteiten voor en door de leden, is het een levendig platform. En dat vieren we! 

Op woensdag 9 oktober 2024 vieren we het 25-jarig bestaan op een extra feestelijke MKW-directeurendag. Noteer de datum alvast voor in de agenda! 

De drie voorzitters aan het woord

Vanuit welke gedachte is het MKW ontstaan? Hoe is zij uitgegroeid tot het krachtige platform dat ze is? En wat zijn de uitdagingen voor de komende twintig jaar? Drie generaties MKW-voorzitters (van 1999 tot 2019) vertellen.

Platform in oprichting: 1999 – 2008

Beno Munneke: ‘We zeiden: we moeten elkaar versterken’

In de beginjaren wilde het platform vooral positie verwerven. En onderzoeken hoe kleine corporaties elkaar konden ondersteunen. Eerste bestuursvoorzitter Beno Munneke: ‘De regel was: we beantwoorden elkaar alle vragen, ook de gevoelige.’

> Lees het interview met Beno Munneke

Platform in verbinding: 2008 – 2015

Marinus Kempe: ‘We groeiden uit tot een serieuze gesprekspartner’

In de bestuursjaren van Marinus Kempe, directeur-bestuurder van woningcorporatie De Kernen, draaide het vooral om verbinding zoeken. Met collega-corporaties (klein én groot) en met de politiek. ‘Ik denk dat die strategie ons veel heeft opgeleverd.’

> Lees het interview met Marinus Kempe

Platform in beweging: 2015 – 2019

Corry Keulen

Corry Keulen (directeur-bestuurder van Woningvereniging Nederweert) is sinds 2015 bestuursvoorzitter van het MKW.

> Lees het interview met Corry Keulen

25 jaar MKW in beeld

Nieuwsgierig naar de foto’s? Beelden vanaf 2010.