Hoe ziet de maatschappelijke verankering van een woningbouwcorporatie in de samenleving eruit? Hoe betrek je belanghebbende partijen in een zo vroeg mogelijke fase bij je bedrijfsvoering en maatschappelijke taak?

Vincent Gruis, verbonden aan TU Delft, gaf een blik in de toekomst tijdens de MKW Directeurendag in april 2012.