Strategisch samenwerken – onderzoek naar de toekomst van MKW-corporaties
In januari 2011 heeft Atrivé een onderzoek uitgevoerd onder bestuurders van kleine en middelgrote woningcorporaties. Doelstelling van het onderzoek was om te achterhalen waar de grootste zorgen en uitdagingen van bestuurders liggen ten aanzien van hun toekomst en hoe ze daarmee
aan het werk gaan.

Aan deze enquête namen 76 respondenten deel. Daarnaast zijn er 17 interviews gehouden met bestuurders om de resultaten verder te verdiepen en kleur te geven.

[gview file=”http://www.mkw-platform.nl/wp-content/uploads/2011-1-1-43-onderzoek-woningcorporaties-atrive.pdf”]