Het MKW Platform stelt zich ten doel:

 • Het bevorderen van de erkenning van het bestaansrecht van kleine en middelgrote woningcorporaties. Waarbij er geen harde grens op het aantal verhuurbare eenheden wordt gesteld;
 • Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van haar leden;
 • Het bijdragen aan het optimaliseren van de kwaliteit van werken van haar leden;
 • Ervoor zorg te dragen dat ook binnen Aedes, vereniging van woningcorporaties, in voldoende mate aandacht wordt geschonken aan hierboven genoemde zaken.

Voorwaarden lidmaatschap MKW Platform:

 • De deelnemers laten zich binnen het MKW vertegenwoordigen door de voor de organisatie verantwoordelijke bestuurder of directeur;
 • Lidmaatschap is op persoonlijke titel;
 • Lidmaatschap van het MKW Platform is niet afhankelijk van het Aedes lidmaatschap, er wordt echter wel onderscheid gemaakt.
 • Voormalige Aedes-leden kunnen lid blijven / worden van het MKW Platform, tenzij het lidmaatschap van Aedes hen is ontzegd door het bestuur van Aedes.
 • Kosten lidmaatschap per kalenderjaar: € 200 voor Aedes-leden, € 1.200 voor niet Aedes-leden.
  Leden die zich na 1 juni van een kalenderjaar aanmelden, betalen 50% van de jaarlijkse contributie (van respectievelijk € 200 of € 1.200).

Naast de inzet op het gebied van belangenbehartiging en communicatie,
organiseert het MKW Platform:

 • Twee zgh. MKW Directeurendagen per jaar voor haar leden;
 • Diverse thematische bijeenkomsten;
 • Deze website die dient als digitale ontmoetingsplaats voor MKW-leden. En met actuele, voor MKW-deelnemers relevante informatie.
 • De (besloten) Kenniswebsite voor leden. Bedoeld om best practices onderling te delen. Waarom moeilijk doen als het samen kan? In veel gevallen heeft één van je collega’s namelijk al een format, een document, een voorbeeld opgesteld. En dan is het wel heel prettig om daar gebruik van te kunnen maken. En andersom: wat heb jij mogelijk voorhanden aan kennis waar een collega mee geholpen is?

Wilt u meer informatie of lid worden?

Neem voor meer informatie en aanmelding s.v.p. contact met ons op. We staan je graag te woord!