Het MKW Platform stelt zich ten doel:

 • Het bevorderen van de erkenning van het bestaansrecht van kleine en middelgrote woningcorporaties. Waarbij er geen harde grens op het aantal verhuurbare eenheden wordt gesteld;
 • Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van haar leden;
 • Het bijdragen aan het optimaliseren van de kwaliteit van werken van haar leden;
 • Ervoor zorg te dragen dat ook binnen Aedes, vereniging van woningcorporaties, in voldoende mate aandacht wordt geschonken aan hierboven genoemde zaken.

Voorwaarden lidmaatschap MKW Platform:

 • De deelnemers laten zich binnen het MKW vertegenwoordigen door de voor de organisatie verantwoordelijke bestuurder of directeur;
 • Lidmaatschap is op persoonlijke titel;
 • Lidmaatschap van het MKW Platform is niet afhankelijk van het Aedes lidmaatschap, er wordt echter wel onderscheid gemaakt.
 • Voormalige Aedes-leden kunnen lid blijven / worden van het MKW Platform, tenzij het lidmaatschap van Aedes hen is ontzegd door het bestuur van Aedes.
 • Kosten lidmaatschap per kalenderjaar: € 200 voor Aedes-leden, € 1.200 voor niet Aedes-leden.
  Leden die zich na 1 juni van een kalenderjaar aanmelden, betalen 50% van de jaarlijkse contributie (van respectievelijk € 200 of € 1.200).

Naast de inzet op het gebied van belangenbehartiging en communicatie,
organiseert het MKW Platform:

 • Twee zgh. MKW Directeurendagen per jaar voor haar leden;
 • Diverse thematische bijeenkomsten;
 • Deze website die dient als digitale ontmoetingsplaats voor MKW-leden. En met actuele, voor MKW-deelnemers relevante informatie.

Wilt u meer informatie of lid worden?

Neem voor meer informatie en aanmelding s.v.p. contact met ons op. We staan je graag te woord!