Maatschappelijke verankering van een woningbouwcorporatie
Hoe ziet de maatschappelijke verankering van een woningbouwcorporatie in de samenleving eruit? Hoe betrek je belanghebbende partijen in een zo vroeg mogelijke fase bij je bedrijfsvoering en maatschappelijke taak? Vincent Gruis, verbonden aan TU Delft, gaf een blik in de toekomst tijdens de MKW Directeurendag in april 2012.
Lees meer…

Samenwerking in West-Brabant, nut en noodzaak?
In West-Brabant werken woningbouwcorporaties samen in zaken die volkshuisvesting de komende jaren zullen veranderen. Krimp, vergrijzing, trek van het dorp naar de stad, vraag naar andere woningen. Hoe ga je daarmee om? En, vooral, hoe pak je de vragen gezamenlijk aan?
Lees meer…

Aantrekkingskracht van stad en regio
Wonen en werken in een corridor rondom de A2. De woonconsument van de 21-ste eeuw beweegt in zijn woon carriere binnen een straal van 15 kilometer, zoekt naar een aantrekkelijk woonmilieu, wil twee banen die binnen 45 kilometer bereikbaar zijn en wil een aantrekkelijk stad met voorzieningen in de buurt hebben liggen.
Lees meer…