Wie voelt zich verantwoordelijk voor de kwestbare huurder in de wijk?
Roeland Kreeft van Companen (Arnhem) schetst een beeld van de toekomst van wonen en zorg. Er komen door de maatregelen genomen door de overheid meer kwetsbare mensen in de wijk wonen, met name mensen met een lichte verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek, kwetsbare ouderen en zelfstandig wonende ouderen met een zorgvraag. Dit betekent dat er meer behoefte is aan begeleiding en ondersteuning aan huis, met medische zorg aan huis, meer varianten op verzorgd wonen. Daarnaast vraagt het ook iets van de bewoners in de wijk: meer acceptatie en zorg voor elkaar. Er is kans op overlast en/of vervuiling van bewoners.

Samenwerking met zorgorganisaties
Corporaties zullen hiermee geconfronteerd worden. Goede samenwerking met zorgorganisaties is essentieel. Als zorg en welzijn niet goed geregeld is, hebben corporaties daar last van. Het is belangrijk dat professionals weten waar de kwetsbare groepen zich bevinden. Een schone taak voor gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties, corporaties. Het betaalbaarheidsvraagstuk speelt ook een belangrijke rol. Kunnen mensen het zelfstandig wonen betalen. Er zal behoefte komen aan betaalbare huurwoningen. Vanuit sommige leden wordt aangegeven dat er wel geschikte woningen zijn maar dat mensen daar niet altijd willen wonen. Zij willen er vaak wel woningen als er voldoende zorg- en welzijnsvoorzieningen in de buurt zijn. Dat is essentieel.

[gview file=”http://www.mkw-platform.nl/wp-content/uploads/spreker-roeland-kreeft-companen-presentatie-MKW-Aedes-27-maart-2014.pptx”]