Sociaal en Cultureel Planbureau ‘In Holland staat een huis…’, Paul Schnabel
Paul Schnabel, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau gaf in oktober 2010 een eerste analyse over de inhoud en mogelijke consequenties van het regeerakkoord van het kabinet Rutte I voor corporaties. Hij schetste een beeld van de trends en (demografische) ontwikkelingen op de woningmarkt.
Lees meer…

10 jaar MKW – Goed Wonen Zederik blijft bewust klein
Ze bouwen zich suf. Ze maken prestatieafspraken met de gemeente. Ze zijn financieel gezond. En toch werken er maar zestien mensen aan de Dorpsstraat in Lexmond, waar Goed Wonen Zederik verblijf houdt.
Lees het artikel uit Aedes Magazine