MKW QUICKSCAN TOEKOMSTBESTENDIGHEID

Een hulpmiddel in het gesprek

De MKW Quickscan Toekomstbestendigheid is een handvat voor kleine(re) corporaties, die met zichzelf en hun omgeving het gesprek willen aangaan over hun maatschappelijke betekenis en toekomstbestendigheid.

Voor dit gesprek ben je als corporatie nooit te klein, en overigens ook nooit te groot!

Het is ontstaan vanuit de behoefte van diverse leden, die aangeven te worstelen met vragen over hun toekomstbestendigheid. Het resultaat ligt voor jullie.

Het MKW Platform kenmerkt zich door een pragmatische organisatie, waarbij bestuur en leden nauw samenwerken op tal van relevante vraagstukken. Daarbij zoeken we graag concrete invalshoeken.

Groot denken, klein doen. Dat is hoe we zijn.

Namens het MKW Bestuur: Johan Oosterhoff, Patrimonium Urk; Wiepke van Erp Taalman Kip, SWZ Zwolle; Jaap Huibers, Rentree Deventer; Lilian van Zandbrink, secretaris

Is het volledig?

“Nee, dat is het nooit.” Aldus Jaap Huibers, Rentree. “De winst van deze MKW Quickscan zit erin dat je een leidraad hebt waarin alle relevante ingrediënten voor een gesprek over je toekomstperspectief staan benoemd. Het biedt houvast voor gesprekken binnen de eigen organisatie als met maatschappelijke partners buitenshuis. Als je de Quickscan volgt wordt er ook een vorm van kwantificering gevraagd. Niet omdat je toekomstperspectief in een rekensom kunt vangen, maar om scherpte aan te brengen in discussies en gesprekken die je samen hebt.

Dus is deze Quickscan een handig instrument en startpunt? Zeker! Is het compleet? Dat mag je lekker zelf bepalen. En waar nodig vul je het aan. Als organisatie voer je immers zelf de regie over je verkenning naar toekomstbestendigheid.”

Van de meedenksessie,

Op 3 februari 2022 vond een sessie plaats over dit thema met MKW-leden én deelnemers vanuit Aw, BZK, VTW, Woonbond en WSW. Henk den Uijl van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur gaf inspirerende input, en Bram Klouwen (Companen) leidde de bijeenkomst.

via het prototype,

Op woensdag 29 juni 2022 vormde een drietal leden ons testpanel. Tim van Ruiten, Gerwin Kamps (Groen Wonen Vlist) en Wim Moggré (oud bestuurslid MKW en een van de aanjagers van dit gesprek) reageerden op onze oproep. Zij brachten naast enthousiasme ook allerlei houtsnijdende punten van verbetering in. De Quickscan werd er mee geoptimaliseerd.

naar de lancering!

De MKW Quickscan Toekomstbestendigheid is gelanceerd tijdens de Aedes Corporatiedag op 11 oktober 2022. In een goed bezochte sessie gingen corporatiebestuurders en -medewerkers in kleine groepjes met elkaar het gesprek aan. Verdeeld over de verschillende hoofdstukken uit de Quickscan ontdekten ze zelf hoe deze gesprek leidraad werkt. Eenvoudig maar doeltreffend.