Sociaal en Cultureel Planbureau ‘In Holland staat een huis…’, Paul Schnabel
Paul Schnabel, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau gaf in oktober 2010 een eerste analyse over de inhoud en mogelijke consequenties van het regeerakkoord van het kabinet Rutte I voor corporaties. Hij schetste een beeld van de trends en (demografische) ontwikkelingen op de woningmarkt.