Dit essay doet verslag van de reis die wij, vijf corporatiebestuurders en twee ondersteuners, maakten door Nederland. 

We vroegen ons af wat samenwerking tussen organisaties succesvol maakt en wat we kunnen leren van ervaringen buiten onze eigen sector. Maar ook zochten we inzicht in wat er juist niet effectief was in bepaalde samenwerkingsverbanden. Bewust traden we uit ons eigen ´huis´ om in andere sectoren op zoek te gaan naar inspiratie en antwoorden op hun samenwerkingsvragen.

We gingen op zoek naar 15 innovatieve en vooral effectieve voorbeelden van samenwerking tussen organisaties. Niet alleen tussen corporaties onderling, maar juist ook met maatschappelijke partners, omdat wonen over veel meer gaat dat alleen het bieden van een betaalbaar huis. We zien en ervaren in de praktijk een stijgend aantal huurders met diverse problemen. Dat vraagt om samenwerking over de grenzen van organisaties heen. We bundelden onze voornaamste inzichten in vijf reiservaringen:

  1. Focus op resultaat, niet op samenwerkingsvorm.
  2. Denk en handel grenzeloos.
  3. Leiderschap: delen als rode draad.
  4. Organisatienetwerken zijn dynamisch en complex.
  5. Het verhaal van samenwerking verbindt en inspireert.

Leerervaringen delen

Met dit essay willen we de ontdekkingen én inzichten die we (op)deden tijdens onze reis delen. Om daarmee directeur-bestuurders van corporaties en andere middenveldorganisaties en hun interne toezichthouders inzicht te bieden. Inzicht in wat naar ons idee bijdraagt aan effectieve samenwerking tussen organisaties.

Na de laatste bestemming legden we onze individuele reisverslagen naast elkaar. Het bleek dat ieder de reis op zijn of haar eigen manier beleefde en ieder haalde er ook weer andere leerervaringen en inspiratie uit. Niemand had verwacht dat het zo inspirerend zou worden.

Ons advies is: lees dit essay met onze reiservaringen en start vooral uw eigen reis op weg naar effectieve samenwerkingsverbanden! 

Christoffel Klap, Corry Keulen, Hans Vedder, Harrie Oosterlee en Paul Sebregts
met ondersteuning van Lilian van Zandbrink en Stefan Cloudt

[gview file=”https://mkw-platform.nl/wp-content/uploads/Essay-MKW-Corporaties-in-organisatienetwerken-vDEF.pdf”]

In een serie korte vlogs worden deze leerervaringen door de verkenners toegelicht.