“Alle aanwezige trainees, bestuurders en gasten hebben ongelooflijk veel werk verzet en de opbrengst is dan ook navenant groot. Er ligt kwantitatief én kwalitatief een fundament voor een gezamenlijk werkgeversmerk. Iets waar we mee verder moeten én willen. We komen hier bij jullie op terug!” zegt Bram Lipsch. Bram is vanuit het MKW bestuur samen met Erna Mobach en trainee Vincent Wijnberg verantwoordelijk voor het inhoudelijk programma van de directeurendag op 6 april jl. in Baarn.

Vincent is trainee bij Talent in Huis, werkt momenteel bij Aedes en is projectleider van deze MKW Directeurendag.

Aan de bak

Bram: “We hadden jullie van te voren gewaarschuwd, we zouden aan het werk gaan. En dat is gebeurd. Er is intensief gewerkt, intensief nagedacht én intensief gesproken. Zodanig dat we links en rechts van deze en gene terugkregen: ‘Goh, het was wel heel veel’. Maar we hadden ook in de voorbereiding van Michel* gehoord ‘Jullie ambitie is wel heel groot, dus ik weet niet of het jullie gaat lukken aan het eind van de middag dat ‘werkgeversmerk’ te hebben. Maar we gaan ons best doen!’ En daar heeft het zeker niet aangelegen!“

De schouders onder een gezamenlijk werkgeversmerk

Het vinden, binden en boeien van de juiste werknemers is door de krapte op de arbeidsmarkt een uitdaging. De corporatiesector heeft steeds weer nieuwe mensen nodig voor de opgaven nu en in de toekomst. Hoe laat je zien wat uniek en mooi is aan werken bij een MKW corporatie?

Tijdens de MKW Directeurendag zijn we met 50 directeuren en trainees van middelgrote en kleine woning corporaties aan de slag gegaan met: Wat is ons DNA? Wat is ons onderscheidend vermogen naar de medewerker van nu en die van de toekomst?

*De dag werd begeleid door Michel Kolenbrander en Marjolein van Doorn van het Bureau voor Conceptuele Zaken.

Vervolg: van fundament naar positionering

We zijn nu doende om de opbrengst te digitaliseren, te ordenen en gereed te maken voor het vervolg.

Want op basis van het nu gelegde fundament: het DNA, het onderscheidend vermogen en de benoemde doelgroepen, willen we komen tot een beeld en gevoel voor onze omgeving bij ‘kleine en middelgrote corporaties’.

De woorden en beelden die bij deze positionering horen, die gaan we nu bij elkaar proberen te brengen. Zodat we ons als kleine en middelgrote corporaties daarmee sámen voor de medewerker van de toekomst onderscheiden ten opzichte van andere sectoren.

Nog energie om mee te denken over?

Voor degenen onder jullie die naar aanleiding van deze dag met ons door willen pakken om te komen tot een positionering, laat het ons weten! -> mkw@aedes.nl We gaan daarmee dit voorjaar en deze zomer verder!

Medewerkers van nu en de toekomst

Een belangrijk deel van de dag werd gedragen door maar liefst 12 huidige trainees van zowel Talent in Huis als het MKW programma. Aangevuld met twee stagiaires vanuit Krijtland Wonen.
Omdat het ons inziens heel belangrijk is om ons op een gezamenlijk ‘werkgeversmerk’ en de medewerker van de toekomst te storten, in hun aanwezigheid.

Wat vinden trainees belangrijk, als het gaat over (praktische) werkomstandigheden? Wat zoeken ze in hun baan?

Flexibel, vrijheid: werken wanneer je wil en waar je wil, maar ook dat je vrijheid hebt om je werk in te vullen. Resultaatgericht kunnen werken, meer dat dan gericht op tijd. Veel variatie in werk! En ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. En daarnaast graag werken in een divers team (leeftijd, etniciteit, etc) en last but not least: een veilige werkomgeving waar ruimte is om te leren en je uit te spreken. Eén van de trainees verwoordt dat als volgt: “Dat de sfeer open is, je overal naar binnen kunt lopen. En dat er sprake is van gelijkwaardigheid, dat je serieus wordt genomen.”

Wat schrikt af?

Op deze vraag komen drie punten naar voren vanuit de trainees.

 ‘Het mag allemaal wel wat sneller in de sector.’
 ‘Het zou goed zijn als woningcorporaties duidelijk maken waar we aan mogen bijdragen, wat de maatschappelijke impact is van het werk. Dat vinden we belangrijker dan dat gevraagd wordt wat we kunnen (competenties).’
 De ‘angst’ dat de sector te conservatief is en te zeer vergrijsd.

USPs

Kleine en middelgrote woningcorporaties scoren in de ogen van de aanwezigen trainees hoog (hoger dan bijv. zorg en onderwijs) als het gaat over zaken als: variatie in werk, salaris, maatschappelijke impact, ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, mate van vrijheid en de mate van hiërarchie. “Een groot hoog constant verschil” Aldus Kirsten Witjes, trainee bij Talent in Huis.

Panelgesprek: ‘Arbeidsmarkt van de Toekomst’

Welke mogelijkheden zie jij? Wat doe jij?

Edith Hoksbergen van Talent in Huis is deelnemer aan het panelgesprek aan het begin van de middag. We vragen haar en onze twee andere gasten (Kathalijne van de Brekel, Aedes Arbeidsmarkt en Johannes Osinga van FLOW en de Corporatie Academie) om hun visie en ideeën te delen over de opgave van de sector naar die arbeidsmarkt toe, ieder vanuit de eigen expertise. Welke mogelijkheden zie jij? Wat doe jij?

Edith Hoksbergen reflecteert op over hoe je als organisatie aantrekkelijk bent en blijft voor hoogopgeleide starters op de arbeidsmarkt. “Zorg ervoor dat je je doelgroep echt goed kent, zoals wij inmiddels gespecialiseerd zijn in starters. Vertel hen bijvoorbeeld niet het vakinhoudelijke verhaal, maar neem hen mee met welke uitdagingen ze gaan werken, welke waarde ze kunnen toevoegen, en dat en hoe ze zich persoonlijk kunnen ontwikkelen.”

Johannes Osinga: “Wat ik vooral nog mee wil geven is dat werven erg belangrijk is, maar het boeien van medewerkers minstens zo belangrijk. Dus goed on boarden, maar ook al een plan hebben voor het vervolg (cross boarden, verticale groei en horizontale groeit). En uiteraard kan FLOW je helpen bij dit deel middels bijvoorbeeld strategische opleidingsplannen.”

Kathalijne van den Brekel vertelt dat arbeidsmarktcommunicatie anno 2023 een lange adem vraagt. Ze roept corporatiebestuurders op om aan de slag te gaan met hun employer branding. “Met een helder werkgeversmerk krijg je een groter bereik en trek je ook mensen uit andere sectoren aan. Wees creatief om nieuwe jonge mensen binnen te halen, ga de samenwerking aan in de regio en minstens zo belangrijk: zet ook in op behoud van je eigen medewerkers. Zorg dat ze gezond en vitaal aan het werk kunnen blijven.”

Edith: “Na het panelgesprek heb ik met interesse en plezier de rest van de middag beleefd. Genoten van de bevlogen corporatiebestuurders en trainees, meegewerkt aan de ingrediënten voor een werkgeversmerk én gelachen.”

Opbrengst Panelgesprek

Opbrengst Panelgesprek

De Pitch: de werkplek van de toekomst

Aan het einde van de dag mochten de groepen pitchen. Hoe kunnen we de medewerker van de toekomst verleiden om bij ons te komen werken? In een paar minuten tijd kwamen de inzichten van de dag samen en mochten de trainees als jury bepalen wat “De werkplek van de toekomst” is.

Dani, Hendrik, Annelies en Gerwin staan te stralen als winnaars van DE pitch met de door hen voorgestelde app ‘Bouw Zelf je (T)huis!’

Samen

“Mijn favoriete aspect van de dag was dat het samen hebben gedaan. Een werkgeversmerk kan je niet individueel opzetten, hier heb je elkaar voor nodig. Ik vond het mooi hoe we met samenwerken een fundament hiervoor hebben weten te maken.”

Uitdagingen

Ik zou samen met Erna, Bram en Lilian een project opzetten. Al gauw werd dit het traject rondom het gezamenlijke werkgeversmerk. Ik kwam, mede door Erna en Bram, erachter dat hier veel uitdagingen lagen voor de MKW-corporaties. In aanloop naar de Directeurendag hebben we het daar vaak over gehad; wat zijn precies de uitdagingen? Hoe koppelen we dit aan de Directeurendag? En ga zo maar door.

Beeld bij MKW corporaties

Vincent: “Toen ik in november met Lilian mocht gaan samenwerken voor het MKW Platform had ik nog geen idee waar MKW-corporaties voor staan. Uiteindelijk hebben wij met zijn allen een mooie dag weten neer te zetten en hebben ik en mijn mede-trainees het MKW Platform leren kennen. Hoe ik deze groep corporaties zie? Als een energieke, hands-on, open groep die graag wil doorpakken. Ik ga het ook nog ervaren, want na Aedes ga ik een half jaar werken bij Triada in Heerde, lid van het MKW!

Aan de bak voor het MKW Platform

Vincent Wijnberg is trainee van Talent in Huis en werkt tussen november 2002 en mei 2023 bij Aedes. Eén van zijn projecten is de organisatie van de MKW Directeurendag.

“Het was gewoon een góede dag, heel erg bedankt daarvoor én heel goed gedaan!” Aldus Bram Lipsch, die aan het eind van de middag zich nog even plenair richtte tot Vincent.