In het voorjaar van 2023 stond het onderwerp arbeidsmarktcommunicatie centraal op de MKW-directeurendag. Er verandert namelijk veel op de arbeidsmarkt en hoe pak je dan het binden en vinden van goede werknemers aan? Wat maakt werken bij een MKW-corporatie interessant?

Al het harde werk van die dag heeft o.a. vorm gekregen in een gratis format vacaturetekst, die naar eigen smaak is aan te passen. Doe er je voordeel mee! 

Onder het format volgt een korte terugkoppeling van de hele opbrengst van de MKW-directeurendag over arbeidsmarktcommunicatie. 

[gview file=”https://mkw-platform.nl/wp-content/uploads/Format-vacaturetekst-MKW-arbeidsmarktcommunicatie.docx”]

Opbrengst van de MKW-directeurendag 

Alle opbrengst van de directeurendag is verzameld en geanalyseerd door betrokken MKW-ers. Uit deze analyse kwamen een aantal rode draden van wat het MKW-merk kenmerkt:

  • Uitproberen, pionieren, ga maar doen.
  • Mens staat centraal, gezien worden als huurder en medewerker. Persoonlijk.
  • Snel handelen en besluiten, doeners. Wendbaar, besluitvaardig. Pragmatisch.
  • Ontwikkelen in de breedte. Veel verschillende soorten taken. Variatie.
  • Informele, fijne werksfeer. Betrokken.
  • Samenwerken zit in DNA, want nodig en geeft meerwaarde.
  • Maatschappelijke impact maken, waarde toevoegen, verschil kunnen maken.
  • Diversiteit aan terreinen: mensen (sociaal-maatschappelijk), vastgoed, duurzaamheid, financiën en het raakt andere domeinen: zorg, welzijn, onderwijs, politiek/bestuur.
  • Frisse blik nodig.

Deze elementen zijn meegenomen in het maken van het format vacaturetekst (zie hierboven) en zijn input voor de vernieuwing van de toolkit arbeidsmarktcampagne Werk aan Wonen van Aedes