Tim ‘S Jongers: Neem het voorbeeld van de broccoli. Kinderen in een achterstandswijk zouden op school gezonder moeten eten. Een goed idee. Maar wat als die kinderen zonder ontbijt naar school zijn gekomen?

Donderdagmiddag 16 mei ging de MKW-directeurendag over de beledigende broccoli van de corporatiesector. Tussen goede bedoelingen en de uitwerking gaapt namelijk een kloof. Hoe kunnen juist middelgrote en kleine corporaties die kloof dichten? 

Anders kijken naar armoede

Tim ‘S Jongers (politicoloog, bestuurskundige, publicist en directeur van de Wiardi Beckman Stichting) groeide op in armoede, ging uiteindelijk studeren, deed onderzoek naar armoede en doet nu beleidsvoorstellen om armoede tegen te gaan. Hij ziet dat er een begripskloof is tussen welvarende, hoger opgeleide mensen die hoopvol zijn over het leven en arme, lager opgeleide mensen zonder hoop, de hooplozen. Een kloof die ons denken over armoede bepaald. Hoe de meeste mensen denken over armoede, ontdekte hij, klopt van geen kant: “Armoede is je eigen schuld. Armoede is niet meer dan een gebrek aan geld. Armoede leidt tot domme en ongezonde keuzes.”

Daarom schreef hij een nieuw boek: een spoedcursus armoede, bedoeld voor mensen met geld. Want armoede bestrijden kan pas als de ‘knoppendraaiers’ anders leren kijken. Deze spiegel hield Tim S’ Jongers vol humor, urgentie en passie ook de betrokken MKW-bestuurders voor. 

Wie is zelfredzaam?

Want wie van de bestuurders, zet wel eens een belastingadviseur in, heeft een aankoopmakelaar gebruikt of bestelt wel eens avondeten? Kortom wie kan alles zelf, is zelfredzaam? Dat verwachten we namelijk wel van mensen in armoede en/of huurders. Na een zestal vragen kan alleen Hans Vedder door als zelfredzame burger. Voor de overige aanwezigen geldt dat zij hun problemen kunnen ‘outsourcen’ naar adviseurs en dat ook doen. Geen probleem, aldus Tim, maar die mogelijkheid heeft niet iedereen. 

Overbrug de kloof

Tim S’ Jongers geeft om de kloof te overbruggen, een zestal aanbevelingen. De kern bij de aanbevelingen is steeds om de ervaringskennis die huurders hebben te gebruiken en te benutten voor het oplossen van hun problemen; samen vragen te stellen en onderzoeken. Daarnaast doet hij de aanbeveling om een speciale afdeling te maken voor bijzonder huren, voor huurders waarvoor het huidige systeem niet werkt. Hij verwijst hier naar een essay en oproep voor een Bijzondere Overheid van hem en Albert Jan Kruiter (Instituut voor Publieke Waarden). Tot slot om in alles permanent kritisch te zijn op je eigen houding en principieel bescheiden te zijn. 

Reflectie vanuit de Woonbond

Zeno Winkels (directeur van de Woonbond) reflecteerde op het verhaal van Tim S’ Jongers vanuit zijn eigen ervaring en het werk dat de Woonbond doet. 

“De ministeries vertrouwen mij als vertegenwoordiger omdat ik ook net als jullie een blauw overhemd draag en hun taal spreek. Ik heb geen half uur nodig om aan te tonen dat ik een van hen ben en daarmee oké ben. Ik ben dus net zo goed onderdeel van het systeem waardoor ook ik de kloof moet dichten.” 

“In de vertaalslag die we als Woonbond moeten maken van individuele huurderservaringen naar een gedeeld huurdersverhaal gaat de urgentie van individuele nood soms verloren. We moeten opereren in een systeem waarin het individuele belang van betaalbaarheid pas urgent is als de groep die ermee te maken heeft groter wordt dan het percentage waarvan we blijkbaar accepteren dat die meer problemen hebben, waaronder geldnood.”

 

Aan de slag!

Kunnen juist middelgrote en kleine corporaties de kloof overbruggen? En hoe kunnen we de aanbevelingen van Tim S’ Jongers en de reflectie van Zeno Winkels gebruiken in onze dagelijks werkpraktijk? MKW-ers gingen in groepjes uiteen om de aanbevelingen van Tim S’ Jongers om te zetten in aanbevelingen voor morgen. Hierna werden alle ideeën gedeeld om elkaar te inspireren om de kloof te overbruggen. 

MKW 25 jaar

Tot slot lanceerde Hendrik Hoogenkamp (voorzitter MKW-platform) het speciale MKW-feestlogo. We vieren in 9 oktober 2024 dat we 25 jaar bestaan en kijken vooruit; Staan we klaar voor de komende 25 jaar? Professor Jan Rotmans en antropoloog Walter Faaij zetten ons op scherp om te sturen in onrustige tijden. Noteer de datum alvast in de agenda. De uitnodiging zal snel volgen.