In het najaar van 2024 vieren we dat het MKW-platform 25 jaar bestaat. In de maanden tussen de voorjaars- directeurendag en het feest in oktober vragen we verschillende mensen over hun ervaringen met het MKW en welke ideeën ze hebben voor de toekomst van kleine en middelgrote corporaties.

Marijke Kool is directeur-bestuurder van Salland Wonen, MKW-lid en bestuurslid van Aedes. Als bestuurslid van Aedes is Marijke Kool als verbindende schakel ook betrokken bij het MKW-platform. Daarom vroegen we haar naar haar ervaringen met het MKW en haar wensen voor het MKW.

 

 

Hoe ben je bij het MKW terecht gekomen?
Toen ik in 2015 bij SallandWonen ben gaan werken, begreep ik dat we lid waren van het MKW-platform. Ik heb dat lidmaatschap overgenomen en voortgezet omdat het mij goed leek dat gelijkgestemden elkaar vinden en zich verenigen. Ik wist toen nog niet precies wat het allemaal inhield maar het idee sprak mij aan. Nu ik beter weet wat het MKW-platform doet ben ik nog steeds enthousiast lid.

Het motto van het MKW is ‘de kracht van klein’. Wat betekent dat voor jou?
Corporaties die klein en middelgroot zijn hebben kracht omdat ze hun werk anders organiseren dan grote corporaties en toch een antwoord bieden op dezelfde vraag naar betaalbaar wonen. Kleinere organisaties lopen tegen andere vragen op, vooral op organisatorisch gebied en dan is het logisch dat je daarin samen optrekt.

In het Aedes-bestuur zitten grote en kleine corporaties door elkaar. Het is echt een andere wereld als je bij een grote corporatie werkt. De herkenning van het kleinere onderling is dus fijn en handig.

Als ik het vergelijk met de wereld van de gemeenten, één van de organisaties waar ik hiervoor gewerkt heb, dan zijn grote corporaties als organisatie ook nog niet eens zo groot. Corporaties, klein en groot zijn wel intensieve organisaties waar veel gebeurt, met veel geldstromen en veel contact met huurders. Dat maakt het werk interessant en ook complexer.

Hoe helpt je lidmaatschap van MKW Platform jou verder in je werk?
Het is fijn om gelijkgestemden te treffen, elkaar te inspireren en ideeën te geven over hoe je om kunt gaan met kwesties waar je zelf ook tegenaan loopt. De bijeenkomsten van het MKW-platform zijn inspirerend. Ik kom er meestal erg vrolijk vandaan.  

Het is goed om elkaar op te zoeken en van elkaar te leren en ik heb in de praktijk gezien dat het ook echt helpt. We benutten elkaar en vullen elkaar aan.

Welke samenwerking in het afgelopen jaar springt er bij jou uit? 
Dit jaar ben ik vanuit het Aedes-bestuur de verbindende schakel geworden tussen het MKW-platform en Aedes. Het is goed dat die verbinding bestaat zodat we over en weer van elkaar weten wat er speelt. Zo kun je elkaar versterken. Aedes moet zijn voelsprieten overal in de vereniging hebben en MKW is een grote en belangrijke organisatie daarvoor. Alleen door luisteren en contact zo komt het goede verhaal tot stand.  Dat geldt voor datastandaarden evengoed als voor nieuwbouw en verduurzaming.

Het MKW-platform is geen mini-Aedes. Het is mooi ingebed in de vereniging Aedes en daarmee een belangrijke samenwerkingspartner.

Wat is jouw mooiste herinnering aan het MKW? 
Ik moet gelijk denken aan een MKW-bijeenkomst van een tijdje geleden. Het was op een prachtige locatie die past bij het MKW. Boerderij-achtig en om er te komen moest je goed opletten op je navigatie. Het was daar prachtig en we hadden het met Diederik Sampson over het klimaatakkoord. Inspirerende spreker met een goed programma. Er leefden veel zorgen over hoe het klimaatakkoord effect zou hebben op corporaties.

Het was ook het moment waarop ik echt zag dat het goed is dat Aedes en MKW elkaar weten te vinden. Deze zorgen waren nog niet zo in beeld en doordat ik erbij was kon ik dat geluid juist inbrengen in het Aedes-bestuur.

De MKW-bijeenkomsten hebben doorgaans een serieus programma waar ook de meningen worden gevormd. Waar we zorgen en ontwikkelingen kunnen bespreken. Er is ruimte om je uit te spreken en naar elkaar te luisteren. Tegelijkertijd zijn MKW-ers nuchter. Er komt na een tijdje altijd nuchterheid naar boven die ingewikkelde problematiek behapbaar maakt.

De bijeenkomst was daarnaast ook erg fijn omdat je een hoop collega’s ontmoet waarmee je in gesprek raakt over je werk. MKW-ers delen dat onderling graag. Er zit een fijne energie in de MKW-club.

Zijn er in 2050 nog woningcorporaties in de huidige vorm? 
Dat verwacht ik wel. Tegelijkertijd kunnen we ook zijn opgeslokt door de overheid. Het kan ook dat iemand opstaat met een beter idee voor betaalbare woningen. Wij zijn dan de eersten die onszelf opheffen omdat we maar een middel zijn om iets te bereiken. Als we het doel bereiken op een andere manier is dat prima. Sterker nog als dat een beter middel is dan de huidige manier dan doen we dat met plezier.

We hebben natuurlijk als corporaties een geschiedenis die sterk wortelt in gemeenschappen. Daarbij moeten we steeds zoeken naar manieren van hoe we ten opzichte van de overheid staan en wat van ons wordt verwacht. Wat we zelf als onze taak zien. Dat is een zoektocht die zal blijven bestaan, ook in 2050.

Wat wens je het MKW toe de komende jaren? 
Het MKW-platform opereert op dit moment vanuit kracht. Dat is positief en prettig. MKW-ers zijn geen Calimero’s. Ik wens het MKW toe dat ze vanuit kracht blijft opereren. Vanuit de inhoud en een eigen positie aandacht blijft vragen voor wat werkt en niet werk in de praktijk van de kleinere corporaties.

Ik hoop dat er nog heel lang kleine en middelgrote corporaties blijven. Ik geloof er namelijk in dat ze een sterk verhaal hebben. Dat past bij grote delen van Nederland, sterk verankerd in de lokale gemeenschappen en nabij onze huurders.