Eind mei waren de leidinggevenden van alle MKW-trainees welkom in Den Dolder voor hun eerste training ‘Leidinggeven aan millenials’. In het MKW-traineeprogramma van 1,5 jaar zijn er zowel trainingen voor de MKW-trainees als ook voor hun leidinggevenden. In de komende periode zullen ze daarnaast ook een aantal keer samen optrekken. Het helpt om dezelfde taal te hebben over bepaalde thema’s voor een soepele samenwerking.

Situationeel leiderschap

Iedereen heeft een voorkeursstijl bij het leidinggeven en dat verschilt meestal ook per situatie. Een brandweerman in crisissituatie heeft minder tijd om te overleggen en iedereen mee te nemen in zijn overwegingen en zal dus directiever zijn dan als er leiding wordt gegeven aan professionals die het werk zelfstandig kunnen uitvoeren. De centrale vraag was: Wat heeft jouw MKW-trainee nodig in de opstart van haar/zijn carrière?

PARA-model

De kunst van situationeel leiderschap is dat je steeds in kunt schatten wat je medewerker of trainee nodig heeft in een situatie. En daar horen een aantal kernvragen bij van het PARA-model:

  • Welk potentieel heeft een medewerker?
  • Welke stijl van leidinggevende past het beste bij haar/hem om ze tot actie aan te zetten?
  • Heb je duidelijk overgebracht wat het resultaat (precies) moet zijn en is het ook zo overgekomen?
  • Welke houding neem je daarbij aan als leidinggevende. Hoe verwoordt je feedback zo dat zelfvertrouwen groeit?

Beschrijf wat op het blaadje staat

Om te beleven wat belangrijk is bij het duidelijk overbrengen van je verwachtingen over het resultaat deden de leidinggevenden een opdracht. Een van de leidinggevenden kreeg een blaadje met iets daarop en moest omschrijven wat dat was. De overige leidinggevenden moesten met die aanwijzingen proberen dezelfde tekening te produceren, zonder dat ze zagen wat er op het blaadje stond. Dat bleek aardig mogelijk als er veel contact was tussen tekenaars en uitlegger: verduidelijkende opmerkingen en checks of iets goed was begrepen.

Verschillende stijlen van leidinggeven

Twee auteurs op het gebied van leiderschap, Hersey en Blanchard hebben nagedacht over verschillende manieren van leidinggeven. Wat is een effectieve stijl passend bij de situatie en persoon. Zij komen tot vier archetype; van directief, coachend, participatief en delegeren.

Reflectiewandelingen

De leidinggevenden werden uitgedaagd om deze theoretische kennis toe te passen op hun trainee. Welke stijl is bij welke werkactiviteit nodig? Het kan namelijk per activiteit enorm verschillen of een taak gedelegeerd kan worden of dat er juist nog veel sturing of ondersteuning nodig is. Tijdens een reflectiewandeling besproken de leidinggevenden in tweetallen hun opbrengst. Juist de manier waarop wordt leiding gegeven bepaald of het aansluit bij de trainee, was een van de inzichten.

Creatief klimaat

Aan het eind van de middag is er stilgestaan bij het creëren van een creatief klimaat. Een klimaat waar ruimte is voor lef, speelsheid, humor, openheid en nieuwe ideeën. Een klimaat waar vernieuwing en innovatie een vanzelfsprekende plek heeft en iedereen aan bijdraagt.

Om te verkennen wat daarvoor nodig is er gebrainstormd over hoe dat toe te passen. Hier kwamen ideeën naar voren zoals: ideeëntijd, fouten maken moet, jezelf niet te serieus nemen, resultaten belonen en uitdagen om breder te kijken dan het eigen takenpakket.

MWK-trainees zijn ook gestart

De kick-off in februari gaf ook het startschot voor de verschillende trainingen van de trainees. Zij hebben drie dagen van betekenis gehad waarin de thema’s; wie ben je en wat heb je nodig van de groep en trainers om te groeien centraal stonden. Net als inzicht in kwaliteiten en valkuilen en er zijn leerdoelen opgesteld. Daarnaast zijn er een aantal inhoudelijke dagen geweest over o.a. de introductie op de Volkshuisvesting, financiën en woonruimteverdeling.