In het najaar van 2024 vieren we dat het MKW-platform 25 jaar bestaat. In de maanden tussen de voorjaars- directeurendag en het feest in oktober vragen we verschillende mensen over hun ervaringen met het MKW en welke ideeën ze hebben voor de toekomst van kleine en middelgrote corporaties.

Karin Priem-Mens is directeur-bestuurder van PeelrandWonen met 650 woningen een van de kleine corporaties in Nederland. Voor de directeur-bestuurders van corporaties tot 1.100 VHE organiseert het MKW jaarlijks een speciale bijeenkomst om kennis en ervaringen uit te wisselen. Daarom vroegen we haar naar haar ervaringen met het MKW en haar wensen voor het MKW.

Hoe ben je bij het MKW terecht gekomen?
Ik ben lid geworden, omdat ik de noodzaak en toegevoegde waarde van het MKW Platform zag. Mijn voorganger bij PeelrandWonen was al lid. Ik heb dat lidmaatschap overgenomen, nadat ik geïnformeerd was over wat het inhield.

Het is voor mij belangrijk om kennis te delen en samen te werken. Dat doen we hier in Noord-Oost Brabant met Goed Wonen uit Gemert en Wonen Vierlingsbeek. Het is goed om daarnaast ook met andere collega’s na te denken over wat en hoe je het werk organiseert.

Wij hebben niet op elke functie iemand zitten. Geen staf-afdeling of iemand op HR of communicatie. Dat zijn thema’s waarop we elkaar bij MKW kunnen vinden en kunnen helpen. Dat is de kracht van het MKW Platform. Ook in de samenwerking met nabijgelegen corporaties waarmee je samenwerkt.

Het motto van het MKW is ‘de kracht van klein’. Wat betekent dat voor jou?
Ik zeg altijd liever: ‘waar we groot in zijn’. Wij zijn heel goed in nabijheid. Intern met collega’s en extern naar je huurders en stakeholders. We hebben korte lijnen, zijn heel wendbaar en flexibel en kunnen makkelijk maatwerk leveren. Dat zien wij terug in onze hoge score op huurderstevredenheid.

Wij hebben de mogelijkheid om iets snel voor elkaar te krijgen. Van voorstel tot besluitvorming kan hier zo in een paar dagen gaan. Daardoor kan je effectiever zijn en inspelen op de actualiteit. Tegelijkertijd moeten we ook creatief zijn. Verdieping zoeken voor de inhoud. Het lukt ons best om mee te denken, maar meedoen in beleidsontwikkelingen is niet altijd mogelijk. Daar moet je een weg in zien te vinden. Als we wel iets terug kunnen doen, moeten we dat ook niet laten.

We zijn gelukkig een branche zonder winstoogmerk, dus we delen gemakkelijk met elkaar. We zijn niet elkaars concurrenten. Dat helpt wel om samen verder te komen.

Hoe helpt je lidmaatschap van MKW Platform jou verder in je werk?
Ik ben sinds september 2023 bestuurder van PeelrandWonen, dus ik heb nog niet zoveel ervaring met het MKW. Afgelopen najaar ben ik aangesloten bij een bijeenkomst speciaal voor kleinere corporaties, waarin we dilemma’s en ervaringen konden delen. Dat is fijn, omdat je met bestuurders onder elkaar bent met eenzelfde ervaring. Bestuurders die ook strategisch, tactisch en operationeel werk combineren en een grote diversiteit in werk hebben. Het is prettig dat je elkaar verstaat.

Welke samenwerking in het afgelopen jaar springt er bij jou uit? 
We werken heel fijn samen met Wonen Vierlingsbeek. Ze zijn ook een kleine corporatie in de buurt en in dezelfde regio. We helpen elkaar echt op het niveau van het doornemen van de jaarplanning. Waar kunnen we dan dingen combineren, zodat het slimmer kan. Welke cursussen kunnen we samen doen, zodat het minder tijd en geld kost. De collega’s weten elkaar, daardoor ook sneller te vinden als ze eens willen sparren als vakgenoten onder elkaar. Het voordeel van een eenpitter is, dat je hele diverse werkzaamheden hebt, maar het is ook fijn om eens te overleggen met een collega-vakgenoot.

Ook de raden van commissarissen (RvC’s) hebben kennisgemaakt en met elkaar gespard over de dilemma’s die bij de beide corporaties spelen. Dat werkt enorm verrijkend, omdat je dubbel zoveel denkkracht hebt.

Vanuit PeelrandWonen werken we ook goed samen met Goed Wonen uit Gemert. Zij zitten in een andere regio, maar wel in de buurt. We hebben met hun afspraken over als we eens iemand nodig hebben van vastgoed of HRM. We kunnen dan gebruikmaken van hun mensen. Dat werkt, omdat we elkaar lokaal kennen en verstaan.

Wat is jouw mooiste herinnering aan het MKW? 
De bijeenkomst voor kleine corporaties was via Teams, dus je zit op afstand en digitaal. Toch voel je dat je er niet alleen voor staat. In de regio ken ik een aantal kleine corporaties, maar het is ook goed om te weten dat de kring met bestuurders in hetzelfde ‘schuitje’ veel groter is. Dat sterkt je in je eigen rol en het besef hoe waardevol we zijn, door heel lokaal en dichtbij er voor je huurders te zijn.

Zijn er in 2050 nog woningcorporaties in de huidige vorm? 
Absoluut! De volkshuisvestelijke opgave zal blijven bestaan ook voor kleine corporaties. Als voorbeeld: hier in het dorp zijn we de grootste corporatie! Voor de gemeenschap zijn we van waarde. Dat legitimeert ons werk en dat is waarom ik denk dat we er over 25 jaar ook nog steeds zullen zijn voor de mensen in de gemeente Boekel.

Ik moet mijzelf wel nog te vaak verdedigen als ik vertel hoeveel verhuureenheden PeelrandWonen heeft. ‘Heeft dat nog bestaansrecht?’, wordt er dan gevraagd. We vinden het aantal woningen schijnbaar nog heel belangrijk in onze sector, terwijl die diversiteit qua grootte juist werkt. Voor onze huurders is het niet een belangrijk gegeven. Ze denken er niet over na. Wij zijn hier de vanzelfsprekende partner voor de gemeente en voor de huurders.

Ik maak weleens de vergelijking met vogels. Je hebt bijvoorbeeld kolibries en struisvogels. De een klein en de ander groot. Beide vogels mogen er zijn! Alhoewel ik de kolibrie net iets mooier vind ?.

Wat wens je het MKW toe de komende jaren? 
Bevlogen, betrokken bestuurders die samen met elkaar optrekken en ook uitdragen waar we groot in zijn. Daar ook energie van krijgen. Het is belangrijk dat we samenwerken met Aedes en de diversiteit aan leden van klein tot groot koesteren. We werken allen aan dezelfde opgave.