Voor Aedes Bestuur Advies Commissie op het gebied van arbeidsvoorwaarden

Als bestuurder van een woningcorporatie zet je je niet alleen in voor de huurder, maar ben je ook als werkgever verantwoordelijk voor je medewerkers. Die verantwoordelijkheid heb je in eigen huis, maar die heeft Aedes als brancheorganisatie ook. Samen met de vakbonden (FNV Bouwen en Wonen, CNV Vakmensen en De Unie) is Aedes verantwoordelijk voor de arbeidsvoorwaarden van de ca. 28.000 mensen die in de sociale huisvesting werken.

Om het Aedes-bestuur te adviseren over het arbeidsvoorwaardenbeleid voor personeel in dienst van woningcorporaties en in het bijzonder de CAO Woondiensten is er een bestuur adviescommissie op het gebied van arbeidsvoorwaarden. Deze is dringend op zoek naar nieuwe leden, meer in het bijzonder vanuit de achterban van kleine en middelgrote woningcorporaties.

Charlot Jongerius, Aedes Werkgeverszaken: “De grote corporaties zijn al goed vertegenwoordigd in de BAC, maar het is vanzelfsprekend ook goed om de geluiden uit de kleinere corporaties te horen. Voorheen namen Fons Köster en na hem Wim Moggré, beiden bestuurders van een kleine e/o middelgrote woningcorporatie, deel aan de BAC. We zien heel graag weer iemand vanuit de MKW achterban toetreden om ons te adviseren over arbeidsvoorwaardenbeleid en de CAO Woondiensten.”

Herhaalde oproep

De ‘BAC’(bestuur adviescommissie op het gebied van arbeidsvoorwaarden in brede zin) is dringend op zoek naar nieuwe leden. Hierover is begin september vanuit Aedes naar alle directeur-bestuurders een corporatiemail gestuurd. Inmiddels is de reactie termijn verlopen en helaas heeft de oproep niet de gewenste (aantal) reacties opgeleverd. Vandaar dat de oproep herhaald wordt en de reactie termijn tot en met 30 november verlengd is.

Wat doet de BAC?

De BAC adviseert het Aedes-bestuur over het arbeidsvoorwaardenbeleid voor personeel in dienst van woningcorporaties en in het bijzonder de CAO Woondiensten. De BAC is een permanent adviesorgaan voor het Aedes-bestuur. De leden worden benoemd voor een periode van 4 jaar. De BAC vergadert gemiddeld 4 keer jaar, deels online.

Profiel BAC-lid

Aan welk profiel moeten de BAC-leden voldoen? We zoeken corporatiedirecteuren (niet per definitie directeur-bestuurders) die:

  • deskundig zijn op het gebied van arbeidsvoorwaarden in ruime zin (inclusief pensioen),
  • affiniteit hebben met HRM-beleid,
  • gevoel hebben voor arbeidsverhoudingen en medezeggenschap,
  • kennis hebben van de CAO Woondiensten,
  • vertrouwen genieten en gezag hebben bij Aedes-leden,
  • voldoende tijd hebben voor de voorbereiding en het bijwonen van BAC-vergaderingen,
  • onafhankelijk zijn, handelen zonder last of ruggenspraak en het branchebelang voorop stellen,
  • goede teamplayers zijn,
  • zich in principe voor een periode van 4 jaar willen verbinden aan de BAC,
  • werken binnen het mandaat van het Aedes-bestuur.

In de BAC zitten bij voorkeur directeuren van zowel grote, middelgrote als kleine corporaties, liefst verspreid over Nederland.

Procedure

Voldoet u aan het profiel en heeft u interesse in dit lidmaatschap? Stelt u zich dan kandidaat voor de BAC. In uw schriftelijke aanmelding geeft u een korte motivering en voegt u een curriculum vitae toe. Aanmelden kan tot 30 november 2022. Met alle geïnteresseerden voert een vertegenwoordiging van de huidige BAC een gesprek. Daarna draagt de BAC een selectie van kandidaten voor aan het Aedes-bestuur. Vervolgens beslist het Aedes-bestuur over de benoeming van de nieuwe BAC-leden.

Kandidaten kunnen zich aanmelden bij de secretaris van de BAC, Charlot Jongerius. Het adres is:
Aedes vereniging van woningcorporaties
Postbus 93121
2509 AC Den Haag
of per e-mail: c.jongerius@aedes.nl

Wilt u meer weten over de BAC? Dan kunt u ook telefonisch contact opnemen met Charlot Jongerius: (06) 104 620 80.