“Als het gemakkelijk was hadden we het allemaal al op orde. Maar gemakkelijk is het niet, als je RGS wilt implementeren loop je geheid tegen problemen aan. Maar wat zou het fijn zijn als we straks allemaal system-to-system onze financiële informatie kunnen aanleveren aan KvK, Aw, WSW etc. Dat betekent dat we allemaal dezelfde ‘taal’ moeten spreken om dit voor elkaar te krijgen.

De weg daarnaartoe is een gezamenlijke zoektocht. Ik ben ervan overtuigd als we dat goed en slim aanpakken, wij daar straks de vruchten van plukken.” Aldus Johan Oosterhoff, bestuurder van Patrimonium Urk en bestuurslid MKW Platform.

“Precies”, vult Carolien Doornbos aan, “en wat is dan leuker om die voorbereiding zonder stress en met een groep gelijkgezinden te doen. Samen kom je verder, want samen ben je slimmer dan alleen. Ik maak het mezelf daarmee op de langere termijn een stuk gemakkelijker. Ik heb nu nog tijd om het uit te proberen, om uit te vinden hoe het werkt. Zodat wanneer het echt moet, het dan staat. Ook hier geldt een goede voorbereiding is het halve werk!”
Carolien is manager Bedrijfsvoering bij Woonstichting Groninger Huis en lid van de RGS Beheergroep binnen Aedes.

Meedoen?

Interesse gewekt?

Werkzaam bij een middelgrote of kleine corporatie en verantwoordelijk voor grootboek en verslaggeving?

Bereid om op 28 juni een dagje samen te werken in Friesland?

Leuk!

Meld je dan aan via: mkw@aedes.nl

Werksessie

Op 28 juni organiseren we een werksessie (in Friesland) met ca. 15 corporatiemedewerkers verantwoordelijk voor grootboek en verslaggeving; het opstellen van de jaarrekening.

Johan: “Belangrijk vinden we dat we tijdens deze sessie samen en praktisch aan de slag gaan, met onze financiële pet op. RGS vanuit de externe verantwoording bekeken. We vliegen dit project daarom inhoudelijk aan vanuit de financieel-administratieve kant en juist niet vanuit digitalisering. Digitalisering zien wij meer als een hulpmiddel om te komen tot de uitvoering.

We gaan samen werken aan de stappen en logische volgorde bij het toepassen RGS door MKW corporaties. Praktisch handen en voeten geven én met elkaar oplossingen bedenken.

We ambiëren een vertaling vanuit de eigen saldibalans 2021 via RGS naar de jaarrekening. Dat doen we vooralsnog in Excel, onafhankelijke van de verschillenden eigen systemen. Op de MKW manier: eenvoudig en plat met een MKW-stappenplan. Met zo min mogelijk vertaalslagen in de aan te leveren cijfers. En dan eens kijken waar we tegen aan lopen.”

Waarom toch RGS?

Wij denken dat RGS kan helpen om te komen tot een verbeterde en een meer efficiënte aanlevering van informatie. Daarnaast kan door middel van RGS de jaarrekening digitaal gedeponeerd kan worden bij de Kamer van Koophandel. Woningcorporaties zijn verplicht om de jaarrekening vanaf 2023 digitaal te deponeren bij de Kamer van Koophandel.

Wij geloven dat door toepassing van RGS er minder cijfermatige veredelingen nodig zijn om te komen tot de definitieve cijfers. Wij zien nu nog vaak diverse tussenslagen van veredeling via Excel om te komen tot de jaarcijfers en prognose cijfers. Deze veredeling van cijfers vindt plaats omdat de rapportagestandaard iets anders vraagt dan ons primaire systeem oplevert. Excel is gewillig maar ook foutgevoelig, persoonsafhankelijk en uitkomsten zijn niet beveiligd.

RGS helpt ons tot betere en eenvoudige informatie-uitwisseling, die ook nog eens de vergelijkbaarheid vergroot. Aedes en het MKW Platform willen samen daarom opnieuw de aandacht voor RGS vergroten. Voor middelgrote en kleine woningcorporaties richten we ons op een pragmatische aanpak om een stap te zetten richting implementatie van het RGS.