“Deze bijeenkomst wilde ik heel graag met elkaar deze overeenkomsten en verschillen bespreken. Naar het maatschappelijke vraagstuk van sociale inclusie en sociale samenhang kijken vanuit de leefbaarheidsaanpak van sociale huisvesters. Om van elkaar te leren en elkaar te inspireren.

Wat mij opvalt is het verschil in kwaliteit van de Vlaamse sociale huisvesting in vergelijking met Nederland, de versnippering van het systeem, de sterke politisering en grote invloed van politiek en lokaal bestuur, en met name ook het stigma dat rust op de sociale huur in het algemeen en hun huurders in het bijzonder.”

Paul Sebregts is directeur-bestuurder van Woonik in Nederweert en Stramproy. Sinds vier jaar is hij Nederbelg en woonachtig in de Kempen. Hij ziet inmiddels grote verschillen maar ook veel parallellen tussen de sociale huursector in België en Nederland. “Die verschillen inspireren en leiden tot nieuwe inzichten”.

Verkenning 2: Samenwerken aan complexe maatschappelijke opgaven

Na een eerste Verkenning in 2019, zijn we begin dit jaar van start gegaan met Verkenning 2. Germa Knuver, Paul Sebregts en Hans Vedder nemen deel.

De Verkenning wordt inhoudelijk begeleid door Stefan Cloudt, begeleider / Tilburg University & zelfstandig organisatieadviseur. Met hulp van Lilian van Zandbrink, secretaris MKW Platform / Aedes Vereniging van woningcorporaties.

Gezamenlijke leervraag en kijken met 2 lenzen

De gezamenlijke leervraag van deze Verkenning luidt: ‘Welke nieuwe en frisse perspectieven zijn er voor de rol van woningcorporaties bij (de samenwerking aan) complexe maatschappelijke vraagstukken?’ We bekijken dat met twee lenzen:

  • Vanuit de bedoeling: van welke complexe maatschappelijke problemen ben je en welke rol pak je dan?
  • En als je daarvan bent, hóe doe je dat dan?

Denk je nu? Dit klinkt goed!

Dan kan je nog instappen. Omdat we het zelf zo graag doen, gunnen we een ander de ervaring ook. En hoe meer zielen, hoe meer inzicht en vreugd.

“Een MKW bestuurder moet haar/zijn eigen omgeving groter maken!” Zo laat Germa Knuver gevraagd naar haar motivatie om deel te nemen weten. Germa is directeur-bestuurder bij WOONstichting Gendt.

Spreekt het thema je aan en heb je tijd om deel te nemen aan de eerste volgende bijeenkomsten op donderdag 15 september en woensdag 23 november? En ben je bereid zelf ook een dag op je te nemen? Neem dan contact op! mkw@aedes.nl

Verkenning, wat verstaan wij hieronder?

Nomadisch. We werken met een inhoudelijk thema maar we werken niet met een gedetailleerd vooropgezet plan. Het is vooral te zien als een methode die aanzet tot verdere gedachtevorming, inspiratie en (hopelijk) tot een beweging.
Daarnaast is het de bedoeling dat de voorbeelden elkaar aanvullen, er voortschrijdend inzicht ontstaat, dat theorie en praktijk afwisselen en dat beide “meebewegen” (nomadisch veranderen) op de behoefte van deelnemende corporaties en resultaten van de verkenning.

William Engelen Teamverantwoordelijke Verhuur en Onthaal bij Nieuw Dak: “Mooi hoe jullie dat doen, zo’n Verkenning. In herken daar de Nederlandse Kooplui in: ergens op afstappen, met anderen gaan praten!”

Eigen initiatief, inzichten delen

De Verkenning is een eigen initiatief van een aantal leden. Kosten komen dan ook voor eigen rekening.

Daar waar inzichten zich goed lenen om te delen met de brede achterban, draagt het MKW Platform bij. Zoals bijvoorbeeld het geval was bij het opstellen van het essay dat naar aanleiding van de eerste Verkenning verscheen: Corporaties raken verstrikt in organisatienetwerken.

De boer op

En medio mei legden we ons eerste bezoek af. Aan sociale woonmaatschappij Nieuw Dak in Genk, Vlaams Limburg. We waren te gast bij Myriam Indenkleef, Directeur Nieuw Dak, Raf Vangompel, Teamverantwoordelijke Wijk- en bewonerszaken en William Engelen Teamverantwoordelijke Verhuur en Onthaal.

“Woonmaatschappij Nieuw Dak cvba in België heeft een ander wettelijk kader, maar hoe mooi is de gelijkenis met de bedoeling in het huisvesten. “Ons huis, uw thuis , uw toekomst.” Mooie verwoording van die bedoeling. Wat een inspirerende ontmoeting!” Aldus Hans Vedder, directeur-bestuurder van Goed Wonen Gemert.

Nieuw Dak (3.700 woningen) staat aan de vooravond van een fusie in één van de grootste herstructureringen van de Vlaamse sociale huursector. In Limburg is gekozen voor het provinciale niveau. Dit wil zeggen er een woonmaatschappij ontstaat met 24.000 woningen in 42 gemeenten. De herstructurering van de sociale huursector in België is een gevolg van een wijziging in Vlaamse wetgeving en moet per 1 januari 2023 zijn beslag hebben gekregen.