Meerwaarde van samenwerking

Twee van de drie bijeenkomsten van de verkenning naar eigentijdse samenwerking hebben inmiddels plaatsgevonden. De zes deelnemende corporaties kijken uit naar de volgende bijeenkomst, zo blijkt uit de enthousiaste reacties. In dit bericht een korte terugkoppeling van een organische samenwerking tussen corporaties en een fietstocht langs de samenwerkingspartners van een netwerkorganisatie.

April 2019: neXus, samenwerkingsverband van drie Limburgse corporaties

Woningstichting Domus Roermond, Woningstichting St. Joseph Stramproy en Woningvereniging Nederweert. Met respectievelijk Harrie Oosterlee, Paul Sebregts en Corry Keulen. “Als neXus maak je elkaar beter”

Tijdens deze eerste Verkenning bespraken we drie aspecten van samenwerking. Die van neXus zelf. Wat kost deze samenwerking en wat levert het uiteindelijk op? En: hoe maak je de resultaten zichtbaar? Zowel in euro’s; menskracht als in de balans vanuit de partners afgezet tegenover resultaten. We bespreken de rol van de RvC’s in dit samenwerkingsproces. Vooral in de zin van het organische proces: hoe neem je hen mee? En leidt samenwerking uiteindelijk toch niet tot een (nieuwe) andere organisatiestructuur?

De energiecoöperatie

Ook werd er gesproken met de leden van een regionale energie coöperatie. Wat zijn hun ervaringen met samenwerking? Op idealisme mensen en partijen meekrijgen is één. Maar hoe behoud je draagvlak als er geen vastomlijnd plan bestaat voor de uitrol. Hoe verdeel je (tussentijds) lusten en lasten?

Empathic Living Labs

Het derde onderdeel van deze dag werd besteed aan samenwerking met externe partners. Namelijk de samenwerking tussen Woningstichting Domus, ontwerpers, wetenschappers van de TU Eindhoven, partners uit de gezondheidszorg en bewoners om te komen tot een woonomgeving die met de behoeften van haar bewoners kan meegroeien. Het zogeheten Empathic Living.

Mei 2019: Ons Doel Leiden. Samenwerking extern: netwerkorganisatie

Ons Doel kent als motto ‘Met elkaar voor elkaar’. Waarom de keuze voor dit motto? Wat is de bedoeling?
Directeur-bestuurder Christoffel Klap gebruikt deze dag van de Verkenning om met onafhankelijke ogen een antwoord te krijgen op de vraag: hoe werkt dit motti uit in de praktijk? Slaagt Ons Doel er in om net haar externe partners met elkaar en voor elkaar te werken en op die manier waarde toe te voegen aan de organisatie en daarmee de huurders van Ons Doel?

Op de fiets voor een gesprek met de netwerkpartners

We stappen op de fiets en gaan op bezoek bij de netwerkpartners van Ons Doel. Zes stuks, waaronder de gemeente natuurlijk. We spraken daarnaast met architecten, samenlevingsopbouw, de huurdersorganisatie en raad van commissarissen. Diverse maatschappelijke projecten passeren de revue net zoals de wijze waarop de corporatie vormgeeft aan co-creatie met samenwerkingspartners.

Stuk voor stuk openhartige gesprekken over het aangaan van de samenwerking vanwege het streven naar maatschappelijke meerwaarde. En de noodzaak van wederkerigheid en durven vertrouwen.

Nomadisch verkennen

We werken in deze verkenning niet met een gedetailleerd vooropgezet plan. Het is vooral te zien als een methode die aanzet tot verdere gedachtevorming, inspiratie en (hopelijk) tot beweging.
Daarnaast is het de bedoeling dat de voorbeelden elkaar aanvullen, er voortschrijdend inzicht ontstaat, dat theorie en praktijk afwisselen en dat beide “meebewegen” (nomadisch verkennen) op de behoefte van deelnemende corporaties en resultaten van de verkenning.

Het vervolg

De volgende bijeenkomst is na de zomer. Voor die tijd leggen de deelnemers nog een werkbezoek af aan een eigentijds georganiseerde en succesvolle netwerkorganisatie. Nadat alle bijeenkomsten hebben plaatsgevonden, worden de ervaringen gebundeld.

Wetenschappelijk borging

Deze Verkenning is een samenwerking van het MKW Platform met Stefan Cloudt, organisatieadviseur en -onderzoeker bij onder andere woningcorporaties, alsmede docent bij Tilburg University.

Veranderende sector vraagt om eigentijdse samenwerkingsvormen

Nieuwe tijden in de corporatiesector vragen om nieuwe samenwerkingsvormen. Fusie, franchise, netwerk, keten. De vraag is op welke gronden in 2019 welke vorm van samenwerking welke meerwaarde biedt. En ongeacht welke vorm van samenwerking, moet die meerwaarde natuurlijk vooral gevonden worden in meerwaarde voor de ‘klant’.