Welke meerwaarde zien wij voor woningcorporaties? Hoe ziet de buitenwereld ons?

Aan de totstandkoming van de nieuwe strategische agenda 2020-2023 verbindt Aedes een traject om te werken aan beeldvorming. Het is belangrijk daarvoor een herkenbaar profiel te hebben. Dit profiel is de basis om te werken aan verbetering van beeldvorming bij publiek, pers en politiek. Zowel lokaal als landelijk. Hoe bieden wij mensen een huis en een thuis?

We hopen van harte op denkkracht vanuit het MKW in dit traject!

Denk en doe mee

De positionering begint bij de leden: samen bepalen we ons gezicht. Daarom nodigt Aedes haar leden uit om deel te nemen aan één van de bijeenkomsten hierover. Met op 4 september a.s. een bijeenkomst specifiek voor de MKW achterban. Bij collega Jutphaas Wonen Nieuwegein in huis.

Het is een interactieve workshop waarin input voor een krachtig profiel voor de corporatiesector wordt gevraagd. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor corporatiebestuurders. Er kunnen maximaal 15 personen deelnemen. De sessie wordt gefaciliteerd door Van Luyken communicatieadviseurs. De bijeenkomst duurt 2,5 uur.

Vervolg

Op basis van de uitkomsten van de bijeenkomsten formuleert Aedes een voorstel voor haar positionering. Op 21 november 2019 komt alles samen tijdens het ledencongres. Dan wordt de strategische agenda besproken in combinatie met een aanpak voor het verbeteren van de beeldvorming. Vervolgens neemt de vereniging daarover een besluit.

Sessie MKW Platform

Deze sessie is gepland op woensdag 4 september van 10.00 – 12.30 uur bij Jutphaas Wonen in Nieuwegein.

MKW leden -die ook lid zijn van Aedes- kunnen zich aanmelden door u een mail te sturen naar mkw@aedes.nl t.a.v. Lilian van Zandbrink, secretaris.

Enkele weken voor de bijeenkomst ontvangen de deelnemers het programma.

Aedes 2020-2023

Bij vragen over het traject of de bijeenkomsten? Tinka Hurkmans, Manager Communicatie, staat u graag te woord. t.hurkmans@aedes.nl.