beste leden, we nodigen jullie van harte uit voor onze najaars directeurendag op donderdag 10 oktober. Een bijzondere dag dit keer, want we combineren feest en inhoud. Feest omdat het MKW Platform dit jaar 20 jaar bestaat. Inhoud omdat we jullie toch bij elkaar hebben. We blikken graag kort terug op 20 jaar MKW. Wat heeft dat ons gebracht? We kijken echter die middag en avond ook graag samen met jullie vooruit. Wat moeten we doen de komende jaren voor de middelgrote en kleine corporaties in de sector? Hoe reiken we samen uit naar de toekomst?

Bewaar de datum

Mag ik jullie vragen de datum van 10 oktober 2019 in jullie agenda’s te markeren. En ook omdat dit keer van 12.30 tot 20.30 uur te doen. We hebben – bij uitzondering – ook in de vroege avond nog voorzien in een programma onderdeel voor jullie allemaal.

Wij hopen dat we jullie in grote getale mogen begroeten op 10 oktober!

Namens het MKW bestuur,
Corry Keulen voorzitter

Tipje Sluier Feest Inhoud

Het programma volgt met de uitnodiging. Maar voor nu al vast een tipje van de sluier. Naast wat jullie van ons gewend zijn tijdens een Directeurendag. Zoals een inhoudelijk thema, de praktische toepassing daarvan en collegiale gesprekken. Brengen we onszelf op 10 oktober in beeld. Reiken we samen uit naar de toekomst van de middelgrote en kleine corporaties. Bekwamen we ons in het vrije denken. En is er meer dan genoeg tijd om met elkaar in gesprek te gaan. We sluiten graag gezamenlijk af met een diner.

Najaars Directeurendag en vieren van ons 20-jarig bestaan

Donderdag 10 oktober, van 12.30-20.30 uur.

Locatie

Brebl Cultuur Coöperatie Nijmegen

De uitnodiging volgt per mail

De digitale uitnodiging met toelichting op programma én de aanmeldlink volgt na de zomervakantieperiode.

Voor deze bijeenkomst gelden PE-punten.