beste leden, beste collega’s, we bespreken nog graag voor de komende zomer met een klein aantal van jullie het prototype van de Quickscan Toekomstbestendigheid. Ben je bereid als testpanel te fungeren en heb je tijd op woensdagmiddag 29 juni a.s. met ons kritisch naar het prototype te kijken? Dan zouden we dat zeer waarderen.

De Quickscan Toekomstbestendigheid wordt tijdens de Aedes Corporatiedag op 11 oktober a.s. gepresenteerd. 

Wanneer en waar?

Woensdag 29 juni, 15.00-17.00 uur, omgeving Amersfoort

Interesse om mee te doen?

Laat het ons alsjeblieft weten op mkw@aedes.nl

Toelichting

We spreken met enige regelmaat met jullie over toekomstbestendigheid. Zijn we als organisatie in staat om adequaat in te spelen op de vragen uit onze omgeving? Kunnen we expertises in onze organisatie vasthouden? Hoe beperken we de kwetsbaarheid van klein, en versterken we de kracht? Hoe houden we administratieve lasten in control?

Hoe maak je toekomstbestendigheid zichtbaar?

Deze en vele andere vragen bepalen de toekomstbestendigheid van kleine en middelgrote woningcorporaties. Hoe maken we onze toekomstbestendigheid zichtbaar?

En hoe maken we dit bespreekbaar met onze RvC, onze huurders en de gemeente? Er ligt een relatie met de schaal van de corporatie, maar ook met de opgave, de omgeving en manier hoe de organisatie van de corporatie hierop is ingericht. We merken in verschillende gesprekken dat het lastig kan zijn al deze invalshoeken op een goede manier te belichten en zo mogelijk te objectiveren.

Quickscan op vereisten, organisatie en omgeving

Om MKW-leden hierbij te ondersteunen wordt in 2022 de MKW Quickscan Toekomstbestendigheid ontwikkeld. De Quickscan richt zich op zowel de harde vereisten als compliance en governance, maar ook op de organisatie en de positie die de corporatie in haar omgeving inneemt en de volkshuisvestelijke opgave waar zij voor staat.

Het instrument kan vervolgens door MKW-corporaties en haar belanghouders gebruikt worden om het goede gesprek te voeren over de toekomstige uitdagingen.

Dit is het eerste bericht over dit project op de website. Eerder (20 december 2021) stuurden we jullie hierover een mail.

Meedenksessie m.b.v. omgeving
We roeiden in februari van dit jaar van de kant af met een meedenksessie met behulp van leden en betrokken partners: vertegenwoordigers vanuit BZK, Aw, VTW, WSW en Woonbond. Om zo de ideeën bij de Quickscan te verrijken naar een compleet en bruikbaar kader voor onze leden.

Test panel in juni

Dat gebeurt op 29 juni a.s.

Prototype voorleggen aan achterban

Natuurlijk willen we de Quickscan ook voor de lancering laten zien onze leden. Dit doen we na de zomer. Hierover worden jullie nog geïnformeerd.

Lancering Quickscan
De Quickscan Toekomstbestendigheid wordt gelanceerd tijdens de Aedes Corporatiedag op 11 oktober 2022. (Den Bosch).