“Dit moeten we vaker doen!” aldus een van de deelnemers van de MKW-Kijk-in-de-Keukendag. Op 8 november namen bijna 30 directeur-bestuurders verspreidt door het land op vier locaties in Nederland een kijkje in de keuken van een andere MKW-corporatie. Per locatie stond een ander thema centraal; van forse uitbreiding in Brabant, stappen richting circulair bouwen in Drenthe, verduurzaming op het Zuid-Hollandse eiland Rozenburg en een vernieuwde aanpak van herstructurering in Gendt.

Digitaal in verbinding
Alhoewel we op vier locaties verspreidt over het land waren was er digitaal wel de verbinding. We begonnen de Kijk-in-de-Keukendag namelijk met een digitale start waarin voorzitter Hendrik Hoogenkamp een terugblik gaf op de afgelopen maanden, nieuwe leden verwelkomden (het 100ste lid) en de MKW-app lanceerde. Vanaf dat moment is het voor MKW-leden mogelijk om collegiale vragen te stellen en het nieuws van het MKW-platform te volgen. De deelnemers konden ook hun ervaringen van de dag delen in de app.

Gendt
Na de digitale start, presenteerde Germa Knuver (WOONstichting Gendt) samen met projectontwikkelaar van Wijnen hoe zij de herstructurering van de Staatsliedenbuurt anders dan anders hebben aangepakt. Zo heeft de WOONstichting gekozen voor een vroegtijdige samenwerking met de gemeente en de projectontwikkelaar waardoor ze snelheid konden maken en werden ontzorgd door de projectontwikkelaar. De risico’s werden hierdoor buiten de deur belegd en dat is voor een kleine corporatie bij een dergelijke forse opgave wel prettig.

Daarnaast werd er in gegaan op een aantal speciale elementen aan deze herstructering zoals het woningplukken en struikroven voorafgaand aan de sloop. Inwoners mochten elementen die ze nog konden gebruiken zoals mooie planten uit de woningen of tuinen meenemen.

Uiteraard volgende daarop een bezoek aan het project, dat al gesloopt is en weer in opbouw. De helmen en laarzen werden daarvoor uit de aanhanger gehaald, zodat iedereen veilig de bouwplaats op kon. Hierdoor konden de MKW-ers zien hoe de 120 nieuwe woningen werden gebouwd. De groep sloot de middag af door na te praten in de bouwkeet.


Rozenburg
Op Rozenburg werden de MKW-ers welkom geheten door Frans Desloover in het Muziektheater de Ontmoeting. Een theater dat volledig gerund wordt door een team van enthousiaste vrijwilligers. Zij verzorgde ook de geslaagde lunch en borrel waar ontmoeting ook de boventoon voerde.

Inhoudelijk presenteerde Atrivé (Esther Mulder en Hanjo Lagas) het herhaald Woonlastenonderzoek; welk deel van het inkomen wordt gebruikt om de woonlasten te dekken en welke risico’s brengt dat met zich mee en wat kan je eraan doen. Hierna volgende een presentatie van Spit Projecten (Wouter Itterson en Charles van de Herik) over de woningverbetering en verduurzaming van de Beatrixstraat in Rozenburg en hoe de bewoners daar bij betrokken zijn. Welke keuzes daarin gemaakt zijn en hoe er gereageerd werd op de voorstellen.

Hierna volgde ook een locatiebezoek aan het project Beatrixstraat, waaronder andere verduurzaamd is met gebruik van een relatief nieuw concept; infrarood vloerverwarming. De middag werd afgesloten met een borrel bij de Ontmoeting.

Gieten
In Gieten liet Jaap Boekholt zien hoe de Volmacht stappen zet om circulariteit centraler te zetten. In Drenthe hebben ze in breder verband (Drenthe Woont Circulair) samen gekeken wat er al kan en de eerste stappen gezet. De Volmacht was een van de trekkers van dit verband. Jaap gaf de MKW-ers vooral mee dat je het niet te groot moet maken maar passend bij je organisatie. Tegelijk moet je wel beginnen en stappen gaan zetten en leren. Niet onbelangrijk daarbij is om het niet in je eentje allemaal te gaan uitvinden maar het samen aan te pakken. Samen met bijvoorbeeld gemeenten, bouwers en ontwikkelaar een beweging in gang zetten.

En dan komen er ook nieuwe vragen op je pad. Daarom presenteerde de architecten van HJK architecten hoe zij hebben meegedacht met de Volmacht over die nieuwe vragen. Ook hier eindigde de Kijk-in-de-keukendag met een locatie-bezoek. Een wandeling door de wijk ‘van de toekomst’ waar inmiddels ruim 60 woningen circulair zijn gesloopt om 52 nieuwe woningen te kunnen bouwen, waaronder 15 woningen waarin extra ingezet wordt op circulariteit.


Nuenen
In Nuenen is het percentage sociale huurwoningen slechts 16%. De gemeente zet in op forse uitbreidingsopgave waaronder sociale huurwoningen. Helpt Elkander is een kleine woningcorporaties met zo’n 1.350 huurwoningen die de komende 10 jaar fors gaat uitbreiden met zo’n 325 woningen.

Sylvester Putters gaf de MKW-ers met twee van zijn projectleiders een inkijkje in de uitdagingen die dat met zich meebrengt op twee concrete locaties: Wederikdreef en Vinkenhofjes. Hoe de gesprekken met de omwoners en gemeente verlopen over de Nuenense flats van 4 of 5 bouwlagen. En hoe de gemeente zich opstelt in het hanteren van parkeernormen en zichtlijnen. De projectleider vertelden welke voordelen conceptbouw hebben voor de snelheid van bouwen en welke mogelijkheden je dan nog hebt om dingen aan te passen.  

Tot slot bezocht de MKW-ers de twee projecten waarvan één van de locatie al gesloopt was en in voorbereiding voor de bouw en één project nog in oude staat te bezichtigen was.