Beste leden, we nodigen jullie van harte uit voor het bijwonen van het Aedes webinar voor MKW corporaties over Datastandaarden. Deze vindt plaats op dinsdag 10 mei a.s. van 16.00-17.15 uur.

Aanmelden kan via de link in de uitnodiging die jullie per mail hebben ontvangen op donderdag 14 april jl.

We kondigden dit webinar al eerder aan in ons mailbericht van 30 maart jl. (‘terugkoppeling uit MKW bestuur’). We hopen jullie op 10 mei in de namiddag online te mogen begroeten!

Met vriendelijke groet namens het MKW Bestuur

Hendrik Hoogenkamp, voorzitter

Waarom

Om corporaties zo goed mogelijk te informeren voor het Aedes congres op 9 juni a.s. presenteert Aedes het plan op diverse bijeenkomsten aan bestuurders en (ICT)managers in de sector. Op 10 mei organiseren we een webinar speciaal voor MKW-corporaties.

Hierin geven we informatie over het doorlopen proces, presenteert TNO haar advies, en informeren we u over het besluit dat komend congres voorligt. Uiteraard gaan we in het bijzonder in op de betekenis van het plan voor datastandaarden voor MKW-corporaties.

Vanuit het MKW Platform nam Peter Toonen (WSN) deel aan de bestuurlijke overlegtafels vanuit Aedes. Hij licht tijdens het webinar toe waarom hij datastandaardisatie een belangrijke ontwikkeling vindt voor kleine en middelgrote corporaties.

Toelichting

Digitalisering wordt steeds belangrijker in de wereld om ons heen. Ook corporaties werken steeds meer digitaal samen; binnen de corporatie, maar ook met andere organisaties. In de sector wordt daarom al jaren gewerkt aan het verbeteren van de datakwaliteit. Denk bijvoorbeeld aan het convenant verbeteren informatievoorziening woningcorporaties, en natuurlijk CORA en VERA.

Om als sector meer de regie te pakken op dit thema is eind 2020 een kwartiermaker aan de slag gegaan met een verkenning naar datastandaardisatie. TNO heeft als kwartiermaker in 14 verschillende sessies met corporatiebestuurders, -medewerkers, en -leveranciers input opgehaald en een advies opgesteld m.b.t. datastandaarden. Komend verenigingscongres besluiten we met elkaar of we dit advies overnemen.

Zie ook de (eerdere) berichtgeving op de Aedes-website.