Beste MKW’ers, ondanks dat ook in 2021 de pandemie de nodige uitdagingen met zich mee bracht, zijn we er desalniettemin in geslaagd om afhankelijk van de omstandigheden, ontmoetingen digitaal, in de buitenlucht en op locatie te organiseren. Op afstand dichtbij is de titel van ons Jaarverslag 2021.

In 2021 zetten we ons vanuit het MKW Platform in op twee hoofdtaken.

  • We zaten aan diverse overlegtafels om de belangen van middelgrote en kleine woningcorporaties te behartigen. Dat werk ging in 2021 gewoon door. En bij dat alles betrokken we waar mogelijk jullie als leden. Dat is de kracht van klein en hierdoor staan we samen sterk.
  • We droegen samen zorg voor ons mooie netwerk. Het ledenaantal zakte wel iets als gevolg van fusies en wisseling van de wacht van bestuurders, maar we leunen nog altijd op een mooi ledenaantal en de dito betrokkenheid van onze achterban.

Heb je na het lezen vragen of heb je andere suggesties? We horen het graag: mkw@aedes.nl

Mede namens het bestuur en haar secretaris,
Johan Oosterhoff, Wiepke van Erp Taalman Kip, Bram Lipsch, Jaap Huibers, Michiel Sluijsmans, Petra van der Wier, Lilian van Zandbrink,

Hendrik Hoogenkamp – voorzitter MKW Platform

[gview file=”https://mkw-platform.nl/wp-content/uploads/Jaarverslag-2021-def.pdf”]