Aan de slag met RGS met minimale inspanning en maximaal resultaat!

Ieder corporatie moet jaarlijks een forse inspanning leveren om de jaarcijfers in de juiste vorm te kunnen verantwoorden. Als fineuten kost ons dat best veel tijd en energie. Wie wil nou niet dat de cijfers van de jaarrekening, dVi en dPi met één “druk op de knop” uit het systeem komt rollen?

Met een aantal corporaties ..

Vanuit het MKW Platform willen we kijken hoe we hier met een aantal corporaties een stap voorwaarts kunnen zetten.

Vanuit Aedes en MKW Platform willen we onze MKW achterban een handreiking bieden om RGS te accepteren. Dit willen we faciliteren met een eigen MKW-aanpak: doeltreffend en pragmatisch, oftewel met minimale inspanning een maximaal resultaat behalen.

.. praktisch aan de slag

Dit willen we onderzoeken met een aantal enthousiaste corporatiemedewerkers die verantwoordelijk zijn voor grootboek en verslaggeving. Naast kennis en kunde delen, willen we ook praktisch met het eigen grootboekschema aan de gang gaan. We zullen gezamenlijk oplossingen en best practices vastleggen.

We doen dit aan de hand van één of enkele bijeenkomsten. En omdat er weer meer kan, doen we dat fysiek en besloten we om te beginnen bij onze leden in het noorden van het land.

Naast ondergetekende, zal Carolien Doornbos van Woonstichting Groninger Huis en lid van de RGS Beheergroep binnen Aedes daarin een rol spelen.

We benaderden deze week een flink aantal (bestuurs)leden en hun controllers in het ‘noorden’. Bevind je je daar maar ontving je geen mail en wil je meedoen? Of kom je uit een ander deel van land en wil je meedoen?

Meld je voor 24 maart aan bij de secretaris van het MKW Platform, Lilian van Zandbrink op mkw@aedes.nl | 06-12746087

Met vriendelijke groeten,
mede namens het MKW Bestuur,

Johan Oosterhoff, bestuurder Patrimonium Urk

Waarom toch RGS?

Wij denken dat RGS kan helpen om te komen tot een verbeterde en een meer efficiënte aanlevering van informatie. Daarnaast kan door middel van RGS de jaarrekening elektronisch gedeponeerd kan worden bij de Kamer van Koophandel. Woningcorporaties zijn verplicht om de jaarrekening vanaf 2023 te deponeren bij de Kamer van Koophandel.

Wij geloven dat door toepassing van RGS er minder cijfermatige veredelingen nodig zijn om te komen tot de definitieve cijfers. Wij zien nu nog vaak diverse slagen van veredeling via Excel om te komen tot de jaarcijfers en prognose cijfers. Deze veredeling van cijfers vindt plaats omdat de rapportagestandaard iets anders vraagt dan ons primaire systeem oplevert. Excel is gewillig maar ook foutgevoelig, persoonsafhankelijk en uitkomsten zijn niet beveiligd.

RGS leidt daardoor tot betere en eenvoudige informatie-uitwisseling, die ook nog eens de vergelijkbaarheid vergroot.

Aedes en het MKW Platform willen samen daarom opnieuw de aandacht voor RGS vergroten. Voor middelgrote en kleine woningcorporaties richten we ons op een pragmatische aanpak om een stap te zetten richting implementatie van het RGS.

Wat was het startpunt?

Op 5 december 2017 zetten Aedes, BZK, Aw en WSW met de ondertekening van het Convenant Verbeteren Informatievoorzienig Woningcorporaties een gezamenlijk stip op de horizon: een system-to-system aanlevering van informatie.

In het Convenant is afgesproken om de kwaliteit van de verantwoordings- en sturingsinformatie en de efficiëntie van het proces van informatie-uitwisseling door te ontwikkelen. Dit moet leiden tot een vermindering van de administratieve lasten.

Waar staan we nu?

SBR (Standard Business Reporting) is de standaard voor de aanlevermethode van de verplichte rapportages aan de overheid. Voor de aanlevering van corporatie-informatie is SBR-wonen opgericht, een samenwerking tussen de convenantpartners. Met SBR kun je ook de rapporten worden verzonden naar verschillende ontvangers.

Het referentie grootboekschema (RGS)

In 2019 is het referentie grootboekschema (RGS) voor corporaties gedefinieerd en is dit door Aedes gelanceerd voor de sector. Ondanks veel aandacht en energie door Aedes, verloopt de implementatie van het RGS tot nu toe niet hard. Argumenten hiervoor die wij horen zijn: “leveranciers gaan verschillend om met de implementatie; nieuwe aanbieders van toepassingen tussen de eigen ERP-systemen en SBR-wonen ontstaan; kosten van invoering zijn veelal niet mals; voordelen zijn niet direct zichtbaar; het gaat nu toch ook goed, etc.“