Inspanning naar voren leggen, zodat je in rust de boel samen kunt uitzoeken.

Op verzoek van het MKW Platform zijn medewerkers vanuit MKW corporaties Woonstichting Groninger Huis, Patrimonium Urk, Wold en Waard, Wonen Noord West Friesland, Woonborg, Bouwvereniging Harlingen en Beter Wonen IJsselmuiden dit voorjaar samen aan de slag gegaan met het ReferentieGrootboekSchema (RGS). Het doel is om praktisch invulling te geven aan de verplichtingen tot externe verantwoording, bezien vanuit de financiële hoek. Wat we op deze manier gezamenlijk willen bereiken is:

  • Ontdekken van de stappen en logische volgorde bij het toepassen van RGS door MKW corporaties. Praktisch handen en voeten geven én met elkaar oplossingen bedenken.
  • Komen tot een vertaling vanuit ons aller 2021 saldibalans via RGS naar de jaarrekening. Op de MKW manier: eenvoudig en concreet. Met het maken van min mogelijk vertaalslagen in de aan te leveren cijfers.

Eerstvolgende (online) sessie: dinsdag 6 december 2022, 13.00-14.00 uur

Interesse? Meld je aan via mkw@aedes.nl

We praten je voor die tijd graag bij en zorgen dat je aangehaakt wordt.

Eerdere berichtgeving over dit traject

18 mei 2022: ‘Als het gemakkelijk was hadden we het allemaal al op orde.’ Lees verder

9 maart 2022: ‘Aan de slag met RGS met minimale inspanning en maximaal resultaat!’ Lees verder

Sluit je aan

“Sluit je bij ons aan! De volgende (online) sessie staat voor 6 december ingepland. Naast het onderwerp ‘RGS’ komen zo nu en dan ook andere (financiële) onderwerpen uit corporatieland aan de orde, zoals bijvoorbeeld in de afgelopen sessies de dVi en de Aedes-benchmark.” Aan het woord is Feike Zuidema, medewerker Planning & Control bij De Bouwvereniging Harlingen.

Feike: “Het vergt iets van je kostbare tijd, maar het levert ongetwijfeld meer tijd op, want RGS is de basis voor het (gestandaardiseerd) aanleveren van (financiële) gegevens vanuit de corporatie aan derden.”

Praktisch aan de slag

“Na onze productieve eerste werksessie afgelopen juni op een prachtige locatie, zijn we begin september een uurtje in Teams bij elkaar gekomen om onze ervaringen rondom het implementeren van RGS binnen onze organisatie met elkaar te delen.

In navolging van het eerdere initiatief van MKW om met invoeren van RGS zo praktisch mogelijk om te gaan, zijn ook deze bijeenkomsten pragmatisch ingericht.

We delen de zaken waar we tegen aan lopen bij de implementatie van RGS (op basis van een eenvoudige handleiding), zoals het koppelen van de RGS-codes aan de grootboekrekening en bespreken hoe we uiteindelijk zo simpel en efficiënt mogelijk tot de invoering van RGS kunnen komen.”

Niet leuker, wel makkelijker

“Voor het referentiegrootboekschema geldt ook: “leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker”. Met RGS zetten we een belangrijke stap in de standaardisering van onze jaarverslaggeving. Wanneer we hierbij gebruik maken van een XBRL-tool, wordt de jaarlijkse verantwoording (dVi en jaarrekening) een sterk vereenvoudigd proces.” Aldus Johan Oosterhoff RA, Directeur-bestuurder bij Christelijke Woonstichting Patrimonium op Urk.

Naast Johan is Carolien Doornbos initiatiefnemer. Zij is manager Bedrijfsvoering bij Woonstichting Groninger Huis en lid van de RGS Beheergroep binnen Aedes.