Groot denken, klein doen. Dat is hoe we zijn.

De MKW Quickscan Toekomstbestendigheid is een handvat voor kleine(re) corporaties, die met zichzelf en hun omgeving het gesprek willen aangaan over hun maatschappelijke betekenis en toekomstbestendigheid.

Het is ontstaan vanuit de behoefte van diverse leden, die aangeven te worstelen met vragen over hun toekomstbestendigheid. Het MKW Platform kenmerkt zich door een pragmatische organisatie, waarbij bestuur en leden nauw samenwerken op tal van relevante vraagstukken. Daarbij zoeken we graag concrete invalshoeken. Het resultaat ligt voor jullie!

Tijdens de Aedes Corporatiedag op 11 oktober 2022 werd de Quickscan Toekomstbestendigheid gelanceerd.

Namens het MKW Bestuur: Johan Oosterhoff, Patrimonium Urk; Wiepke van Erp Taalman Kip, SWZ Zwolle; Jaap Huibers, Rentree Deventer; Lilian van Zandbrink, secretaris

Signaal vanuit onze leden

“We spreken als corporaties met enige regelmaat over toekomstbestendigheid. We merken in verschillende gesprekken dat het lastig kan zijn alle invalshoeken op een goede manier te belichten en zo mogelijk te objectiveren. Het MKW Platform kenmerkt zich door een pragmatische organisatie, waarbij bestuur en leden nauw samenwerken op tal van relevante vraagstukken. Daarbij zoeken we graag concrete instrumenten zoals met deze Quickscan.”

Johan Oosterhoff

Nooit te klein, maar ook nooit te groot voor dit gesprek

“De MKW Quickscan Toekomstbestendigheid is een gespreksleidraad voor (kleinere) corporaties, die de dialoog met hun stakeholders willen aangaan. Voor dit gesprek ben je als corporatie nooit te klein, en overigens ook nooit te groot! Het is blijvend balanceren tussen het duiden van de omgeving, het actualiseren van de opgaven en het zelf blijven nadenken en positie kiezen. Maak van daaruit je eigen reële verhaal.”

Wiepke van Erp Taalman Kip

Je voert zelf de regie!

“Is het volledig? Nee, dat is het nooit. De winst van deze MKW Quickscan zit erin dat je een leidraad hebt met daarin alle relevante ingrediënten voor een gesprek. Dus is deze Quickscan een handig instrument en startpunt? Zeker! Is het compleet? Dat mag je lekker zelf bepalen. En waar nodig vul je het aan. Als organisatie voer je immers zelf de regie over je verkenning naar toekomstbestendigheid.”

Jaap Huibers