CorpoNet-leden Woonpartners Midden-Holland en Vidomes delen de (concept)versie van hun Digitaliseringsvisies.

Waarom? Marcel Rog, voorzitter Corponet en manager Bedrijfsvoering Woonpartners Midden-Holland reageert: “Door samen met CorpoNet leden (woningcorporaties) over zo’n visie na te denken krijgen we een breder zicht op wellicht een gezamenlijke visie. Dat bevordert onze samenwerking.

Samen na denken over digitalisering in onze sector en de visie daarop

Daarbij willen we als Woonpartners Midden-Holland ook ons eigen concept-visie op deze manier verrijken, waarvoor we graag in ruil voor het bieden van onze kennis ook wat kennis ophalen bij collega’s.

CorpoNet is kenniscentrum ICT & Bedrijfsvoering van en voor woningcorporaties.

Het netwerk bestaat uit IT-medewerkers van woningcorporaties. Samen vormen zij een platform om kennis en ervaringen te delen, met als resultaat betere dienstverlening aan de huurders.

MKW Corporaties

Rog: “We nodigen met veel plezier ook collega’s van de kleinere en middelgrote corporaties hierbij uit. ‘Verbinden en optimaliseren’, dat is mijn motto. En daar kan je over praten, maar dat moet je vooral doen.”

Kennisdelen

“Het is idee is daarom als volgt: CorpoNet leden kunnen zich aanmelden via info@corponet.nl voor het Team Digitaliseringsvisie. Hier kan men de twee visies bekijken/downloaden.

In ruil voor het ‘gebruik’ van de visie wil WPMH graag op enkele vragen een reactie ontvangen. Wanneer je je aanmeldt voor dit team, worden die vragen en de link naar het team per email toegestuurd.  Woonpartners wil ook weer verder met hun visie, daarom ontvangen we de antwoorden graag binnen drie weken retour.”

Corponet Kennisbite (online)

Op woensdag 28 september vindt er een KennisBite plaats, waarin de twee corporaties (in persona Marcel Rog en Marije de Vreeze) dieper ingaan op de rode draad van de twee visies.

Dus wil jij voor jouw organisatie zo’n visie opstellen of ben je er al mee bezig, maak gebruik van de ‘voorbeelden’ van Woonpartners Midden-Holland en Vidomes en doe mee aan de Corponet KennisBite. 

Link naar de KennisBite (online) van 28 september