Onze MKW Directeurendag staat dit najaar in het teken van scheefgroei.

Scheefgroei is niet nieuw maar is van alle tijden. De laatste tijd krijgt het weer veel aandacht, mede als gevolg van de steeds meer zichtbare en voelbare ongelijkheid tussen burgers. Zowel economisch, sociaal als maatschappelijk. De oorlog in Oekraïne, de enorme inflatie en de stijgende prijzen voor energie zetten scheefgroei verder op scherp.

Kansenongelijkheid

We zien kansenongelijkheid ontstaan op het vlak van de arbeidsmarkt, woningmarkt, scholing, financiën en gezondheid. Daarnaast wordt voor een deel van de burgers meedoen aan het maatschappelijk en sociaal leven, het verenigingsleven, sporten en ontspanning steeds moeilijker. Ze dreigen in een sociaal isolement te raken met alle gevolgen van dien. De klassensamenleving in Nederland floreert als nooit tevoren en domineert steeds meer de levens en kansen van onze huurders.

Waarom

Goed om daar tijdens deze MKW Directeurendag bij stil te staan. Waarom? Omdat het ons als volkshuisvesters raakt, in ons dagelijks werk, in de leefbaarheid van wijken en buurten, in het welzijn van onze huurders. Er wordt een beroep gedaan op ons sociale hart en ziel, maar de opgave is groot en vraagt om hier samen echt werk van te maken.

Datum, tijdstip en aanmelden

We beginnen onze MKW Directeurendag op woensdagmiddag 9 november om 12.00 uur met een inlooplunch. We waarderen het als jullie daarbij aanschuiven.

De locatie bevindt zich in Amersfoort. (We laten onze leden de exacte gegevens z.s.m. weten.)

Het inhoudelijk programma begint om 13.00 uur. We sluiten dit rond 18.00 uur af.

Daarna is er voor wie wil de mogelijkheid om deel te nemen aan ons traditionele anti-file buffet dinertje!

Ben je erbij? Aanmelden voor de MKW Directeurendag kan tot 31 oktober a.s.
We verwijzen hiervoor naar de mail met uitnodiging én aanmeldknop die MKW leden op woensdag 24 augustus jl. ontvingen.

We begroeten je graag op woensdag 9 november aanstaande!

Met vriendelijke groeten, mede namens het MKW Bestuur,
Hendrik Hoogenkamp en Michiel Sluijsmans

Gastspreker

Sander Heijne (1982) is onderzoeksjournalist en historicus en is als spreker aanwezig om voor ons een reflectie op dit thema in de brede zin te geven. Hierna zal hij dieper ingaan op hieraan gerelateerde specifiekere thematiek die relevant is voor woningcorporaties. Zoals scheefgroei bij wonen, scholing, gezondheid, financiën.

Sander Heijne is onder meer bekend van het televisieprogramma ‘Scheefgroei in de polder’ dat hij in 2021 samen maakte met Jeroen Pauw en Jeroen Smit. Klik hier voor de link van dat programma.

Introducé

Het thema is niet alleen voor ons interessant maar ook voor onze maatschappelijke ketenpartners. En daarom bieden we je de mogelijkheid om een introducé mee te nemen. Of ken je een collega-bestuurder die nog niet is aangesloten bij het MKW, neem deze persoon dan vrijblijvend mee naar deze MKW Directeurendag.

Stuur de uitnodiging door naar je introducés of collega-bestuurders en laat hen zich aanmelden via de introducé-button onderaan de mail van 24 augustus jl.

Samen verkennen en verdiepen

We willen op 9 november a.s. samen het thema scheefgroei verkennen en verdiepen vanuit het brede maatschappelijk perspectief. Wanneer mensen uitgesloten worden van het sociale leven, dan heeft dat effect op de wijken. Wat betekent dit voor ons en welke vraag ontstaat hieruit? En wat vraagt dit van onze samenwerking met gemeenten, zorg- en maatschappelijke organisaties?

PE-punten

Voor deelname aan het programma van deze MKW Directeurendag kunnen bestuurders 4 PE-punten bijschrijven.