Leidraad voor een goed gesprek

“Wat is nou je positie in je omgeving? Die is én moeilijk meetbaar én verschilt nogal. En wat betekent dat voor ons toekomstperspectief?” Daar begint het voor mij mee, aldus Tim van Ruiten van Woonstichting Langedijk. “Dus in plaats van ‘Quickscan Toekomstbestendigheid’ zou ik het de ‘Quickscan Toekomstperspectief’ noemen.”

Op woensdag 29 juni jl. vormde een drietal leden ons testpanel. Tim van Ruiten, Gerwin Kamps (Groen Wonen Vlist) en Wim Moggré (oud bestuurslid MKW en aanjager van dit gesprek.) reageerden op onze oproep en bogen zich over het prototype van de quickscan. We vroegen hen: ‘wat kan handiger? Wat ontbreekt? En wat moet eruit?’ Naast het enthousiasme bracht het testpanel allerlei houtsnijdende punten van verbetering in. De quickscan wordt er mee geoptimaliseerd.

“Ik ben aangenaam verrast.” aldus Gerwin. “Heel goed dat het gebruikt wordt om het gesprek te voeren” En Wim reageerde met een resoluut “absoluut bruikbaar! Het snijdt alle thema’s aan die er toe doen.”

Tijdens de Aedes Corporatiedag op 11 oktober a.s. wordt deze nieuwe MKW tool gelanceerd.

Daar zijn nog extra stoelen voor beschikbaar, heb je interesse meld je dan aan bij mkw@aedes.nl

Dan zorgen wij dat MKW leden voorrang krijgen bij deelname aan de sessie.

Is het volledig?

“Nee, dat is het nooit.” Aldus Jaap Huibers, Rentree. “De winst van deze MKW Quickscan zit erin dat je een leidraad hebt waarin alle relevante ingrediënten voor een gesprek over je toekomstperspectief staan benoemd. Het biedt houvast voor gesprekken binnen de eigen organisatie als met maatschappelijke partners buitenshuis. Als je de Quickscan volgt wordt er ook een vorm van kwantificering gevraagd. Niet omdat je toekomstperspectief in een rekensom kunt vangen, maar om scherpte aan te brengen in discussies en gesprekken die je samen hebt.

Dus is deze Quickscan een handig instrument en startpunt? Zeker! Is het compleet? Dat mag je lekker zelf bepalen. En waar nodig vul je het aan. Als organisatie voer je immers zelf de regie over je verkenning naar toekomstbestendigheid.”

Waarom en wat

Om het gesprek over de toekomstbestendigheid kleinere corporaties te objectiveren en te motiveren, maakt het MKW in 2022 de MKW Quickscan Toekomstbestendigheid. Een hulpmiddel voor MKW-leden in het gesprek met belanghouders over hun toekomstbestendigheid.

Deze Quickscan richt zich op zowel de harde vereisten als compliance en governance, maar ook op de organisatie en de positie van de woningcorporatie in haar omgeving en de volkshuisvestelijke opgave waar zij voor staat.

In deze quickscan geef je scores in de vorm van rapportcijfers. Het gaat hierbij niet om het exacte cijfer, of het nou een 7 of een 7,5 is. Het gaat erom dat je als MKW-corporatie op basis van deze praktische tool met je belanghouders (zowel intern als extern) het goede gesprek kunt voeren én toekomstige uitdagingen concreet kunt maken.

Johan Oosterhoff, Wiepke van Erp Taalman Kip, Jaap Huibers, Lilian van Zandbrink
MKW Platform

Aanleiding

Herkenbaar?

De tendens dat je als kleine corporatie steeds je toekomstbestendigheid moet bewijzen aan (externe) toezichthouders of andere betrokkenen? Bij kleine corporaties en hun interne toezichthouders ontstaat hierdoor soms de twijfel of hun zelfstandigheid op lange termijn houdbaar en waardevol is. Vaak onterecht, want puur de factor ‘omvang’ is geen goede graadmeter. Dat neemt niet weg dat het goed is om als (kleine) corporatie periodiek die vraag van continuïteit en waarde te stellen.

Op initiatief van de leden

En dat deden onze leden dan ook. In het voorjaar van 2021 opperden een aantal bestuurders van corporaties tot ca 1000 vhe dat het goed zou zijn om een tool of iets dergelijks bij de hand te hebben om het perspectief op de toekomst bespreekbaar en zichtbaar te maken. Een aantal MKW bestuursleden ging aan de slag. Er werd nagedacht over:

  • De ingrediënten.
  • Welke elementen / onderwerpen zijn bepalend?
  • Verhouding harde en zachte kant?
  • Welke vorm: checklist of gesprek leidraad?
  • Hoe gaan we “meten”?
  • Boekje of digitaal of beide?

Meedenksessie met behulp van onze omgeving

We roeiden in februari 2022 van de kant af met een meedenksessie met behulp van leden en betrokken partners: vertegenwoordigers vanuit BZK, Aw, VTW, WSW en Woonbond. Om zo de ideeën bij de Quickscan te verrijken naar een compleet en bruikbaar kader voor onze leden. Bram Klouwen van Companen dacht in deze eerste fase mee.