Wassenaarsche Bouwstichting
De heer mr. ing. A.M. Zopfi
wbs@wabs.nl

Postadres
Postbus 2018
2240 CA Wassenaar Zuid-Holland

Bezoekadres
Starrenburglaan 1
2241 NA Wassenaar Zuid-Holland
070-5114690

Internet
www.wabs.nl