Beste leden,

Onze MKW-directeurendag van 8 november (12:30 – 17:00 uur) wordt een Kijk-in-de-keuken-dag!
Kom je ook een kijkje nemen in Nuenen, Gieten, Gendt of Rozenburg?

MKW Kijk-in-de-keuken-dag

Wanneer:

Woensdagmiddag
8 november 2023
12:30-17:30 uur

Aanmelden:

MKW leden hebben een uitnodiging per mail ontvangen. Niet-leden zijn welkom als introducé. U kunt hiervoor mailen naar mkw@aedes.nl

PE-punten:

Voor deelname aan het programma van deze MKW Directeurendag kunnen bestuurders 3 PE-punten bijschrijven.

Vier locaties
Op 8 november is het mogelijk om op vier locaties verspreidt door het land een kijkje te nemen in de keuken van een andere corporatie. Soms letterlijk de bouw van nieuwe woningen met bijbehorende keuken, op andere locaties gaat het over circulariteit, een vernieuwde aanpak van herstructurering of duurzaamheid.

De vier locaties vertellen graag wat ze in de aanbieding hebben:

Locatie: Nuenen (Noord-Brabant)
Woningcorporatie: Helpt Elkander
Thema: Nieuwbouw

Helpt Elkander is een kleine woningcorporatie met zo’n 1.350 huurwoningen in de gemeente Nuenen c.a. Het percentage sociale huurwoningen in de gemeente bedraagt slechts 16%. Er is dan ook een forse uitbreidingsopgave van 325 woningen in de komende 10 jaar. De nieuwbouw zal grotendeels via (dure) herontwikkeling gerealiseerd moeten worden, vanwege het ontbreken van betaalbare grondposities.

Op 8 november geven wij graag een inkijkje in de uitdagingen van de realisatie van een tweetal projecten:

  • Wederikdreef: nieuwbouw van een woon-zorgcomplex van 18 sociale huurappartementen en 23 zorgwoningen met ondersteunende (zorg)ruimtes voor Lunet;
  • Vinkenhofjes: sloop 61 appartementen en vervangende nieuwbouw van 137 appartementen.

De uitdagingen voor project Vinkenhofjes liggen in de gevoeligheid van hoogbouw (4/5 lagen) in een dorp, het werken met conceptbouw (vooroordelen), parkeernormen en de benodigde versnelling in vergunningsproces. 

Locatie: Rozenburg (Zuid-Holland)
Woningcorporatie: Ressort Wonen
Thema: Duurzaamheid

Rozenburg, duurzaam dorp in de Rotterdamse wereldhaven is ‘de keuken’ waar Ressort Wonen graag een kijkje in biedt. Wat betekent duurzaamheid voor het positioneren van het dorp en de corporatie? Draagt verduurzaming bij aan betaalbaarheid en hoe monitor je dat? En hoe betrekken we bewoners bij innovatieve woningverbeteringen? Dat komt aan bod op woensdagmiddag 8 november.

Rozenburg is met de auto heel goed bereikbaar. Met het openbaar vervoer helaas veel minder goed. Het dorp is compact; we verplaatsen ons te voet.

Locatie: Gendt (Gelderland)
Woningcorporatie: WOONstichting Gendt
Thema: Versnelling nieuwbouw door vroegtijdige samenwerking en verleggen risico’s naar ontwikkelaar

Onze aanpak van de herstructurering van de Staatsliedenbuurt in Gent is anders dan anders. Wat is de meerwaarde?

We vertellen graag over de vele aspecten van ons werk die samen komen in dit project; participatie van huurders en omwonenden,  versnelling van nieuwbouw door vroegtijdige samenwerking met gemeente en projectontwikkelaar, de uitvraag en werkwijze bij beoordeling van de inschrijvingen, woningplukken en struikroven voorafgaand aan sloop, grondstoffen delven voor hergebruik, uitplaatsing, verhuur en huisvesten van bijzondere doelgroepen in de nieuwbouw. En natuurlijk gaan we op locatiebezoek.

Locatie: Gieten (Drenthe)
Woningcorporatie: De Volmacht
Thema: Circulariteit

Duurzaamheid 3.0 is meer dan isoleren en de woning volstoppen met installaties. Het is nadenken over hoe wij omgaan met ons materiaal gebruik. Ons huidige gedrag zorgt ervoor dat wij meer consumeren dan onze aarde kan leveren. Dat zal echt anders moeten. Corporaties zijn maatschappelijke ondernemingen die een voorbeeldfunctie moeten geven om verandering mogelijk te maken.

 In Drenthe hebben de 8 woningcorporaties met Drenthe Woont Circulair de eerste stappen gezet voor deze verandering.  Wij hebben veel nieuwe fouten mogen maken en deze willen wij graag met een ieder delen.

Woningstichting De Volmacht is als MKW corporatie trekker van dit proces en heeft met het herstructureringsproject “de wijk van de toekomst” inmiddels ruim 60 woningen circulair gesloopt en gaan hier 52 nieuwe woningen bouwen. In dit plan zitten 15 woningen waarbij de lat qua circulariteit hoger wordt gelegd.  De ladder van circulariteit kent veel treden, maar één ding is zeker, wij zullen deze met zijn allen moeten gaan betreden.

Programma
We beginnen op elke locatie met een inlooplunch vanaf 12:30 uur. We waarderen het als jullie daarbij aanschuiven. Het inhoudelijke programma start om 13:00 uur met een digitaal welkomstwoord van onze voorzitter en o.a. de lancering van de MKW-app. Daarna gaan we kijken in elkaars keuken. We sluiten rond 17:00/17:30 uur af, inclusief een nazit per locatie. 

Introducé
De kijkjes in de keuken zijn niet alleen voor jou interessant maar ook voor collega-bestuurder die nog niet is aangesloten bij het MKW. Neem deze collega als introducé vrijblijvend mee naar deze Kijk in de keukendag. 

PE-punten
Voor deelname aan het programma van deze MKW Directeurendag kunnen bestuurders 3 PE-punten bijschrijven.