Het CBC (CiP cijfers) geeft u onder andere inzicht in twee van de vier grootste kostenposten binnen uw corporatie, namelijk; kosten ten behoeve van het onderhoud (directe kosten) en de bedrijfslasten (indirecte kosten).

Stel: u besluit dat u met behulp van het middel inkoopsamenwerking bovengenoemde kostenposten efficiënter en effectiever wil gaan beïnvloeden. Via deze weg informeert Rogier Fabels, Coordinator Inkoopsamenwerking bij Aedes, u dat Aedes onderstaande  projecten van samenwerkende leden inmiddels coördineert.  Deze projecten lopen reeds lopen of gaan nog van start.

Lees verder in het bijgevoegde document:

Download (PDF, 272KB)