inspectie SZWDe Inspectie SZW bezoekt naar eigen zeggen vanaf mei 2014 nog ruim 70 corporaties waarbij wordt gecontroleerd of de verplichtingen van de Arbeidsomstandighedenwet worden nageleefd om werknemers een veilige en gezonde werkplek te bieden. De inspecties richten zich op de naleving van de bepalingen rondom agressie en geweld.

Inspectie: eerste resultaten niet hoopgevend
Afgelopen zomer is reeds gestart met inspecties, echter door capaciteitsgebrek bij de inspectie SZW zijn niet alle geplande inspecties uitgevoerd. De Inspectie heeft aangegeven dat de resultaten op basis van de 50 uitgevoerde inspecties niet hoopgevend zijn. De werkwijze van de Inspectie SZW is dat de inspecteur telefonisch een afspraak maakt voor een bezoek.

Praktisch: FLOW Arboportal biedt praktische ondersteuning.
Op het Arboportal van FLOW vindt u een aanpak van agressie en een checklist. Kleine moeite om de checklist in te vullen ter voorbereiding op inspectiebezoek.

Branchespecifieke risicoinventarisatie en -evaluatie
Op de site van FLOW vindt u een branchespecifieke RI&E. Handig voor alle werkgevers (wettelijke verplichting en moet actueel zijn, dat wil zeggen passend bij de situatie in de organisatie), omdat deze speciaal is toegesneden op de werkzaamheden binnen corporaties. Voor kleine werkgevers (maximaal 25 werknemers) geldt een bijkomend financieel voordeel dat de toetsing door een externe deskundige niet langer verplicht is, omdat de RI&E een erkend instrument is.

Vul de checklist of tool in
Kortom: Wettelijke verplichting geldt ook voor corporaties, dus we moeten onze zaken op orde hebben. Hebben we dat niet – en daar lijkt het nu al op – dan schaadt dat onze reputatie. Maak het niet groots en meeslepend, maar vul de checklist in of de tool van het ministerie van SZW in.

U kunt ook bellen met de adviesdesk van FLOW