Of het nu gaat om bureaustoelen en paperclips, verzekeringen of onderhoud van gebouwen. Bij inkoopsamenwerking koopt een groep woningcorporaties hetzelfde product tegen betere prestaties en een lagere prijs.

Informatie over inkoopsamenwerking
Aedes ondersteunt u hierbij door scherpe afspraken te maken met aanbieders en benchmarking op productniveau. In de onderstaande handreiking kunt u meer vinden over de bestaande inkoopsamenwerkingen in de corporatiesector.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Rogier Fabels of kijk op de site van Aedes.

[gview file=”http://www.mkw-platform.nl/wp-content/uploads/financiele-inkoopvoordelen-aedes-2014.pdf”]