Gezamenlijk inkopen levert veel voordelen op. Toch gebeurt dit in de praktijk te weinig. Door inkoop professioneel te organiseren kunnen corporaties echter risico’s beheersen. Maar ook hun taken efficiënt en effectief uitvoeren én kosten besparen. Corporaties geven jaarlijks samen ongeveer 10 miljard euro uit aan bijvoorbeeld bouw- en onderhoudsbedrijven, ICT- en schoonmaakdiensten, accountants en juristen.

Nieuw instrument helpt bij start van inkoopsamenwerking

Om een eerste verkenning makkelijker te maken en omdat inkoopsamenwerking steeds vaker voorkomt heeft Aedes de tool Samen inkopen??? laten ontwikkelen. “Om de start in inkoopsamenwerking te stimuleren en faciliteren, lanceert Aedes dit instrument”, zegt Gaby van der Peijl, adviseur Inkoopsamenwerking bij Aedes en de opdrachtgever hiervan. Lees verder op Aedes.nl

“In deze samenwerking met de Hogeschool-studenten koppelen we bestaande kennis aan een nieuwe frisse blik van young potentials”, zegt Van der Peijl. “Aedes is trots op het feit dat de studenten met minimale input een ‘consultancy’-opdracht tot een goed einde weten te brengen. Dit instrument gaat corporaties echt helpen bij de start van inkoopsamenwerkingen.”

Mooi voorbeeld in Zuid-Holland

Een mooi voorbeeld van hoe samenwerking er uit kan zien, komt van een groep bestuurders van kleine Zuid-Hollandse woningcorporaties. De aanbesteding van liften en centrale verwarmingsketels kon efficiënter. “We hebben elkaar gevonden in de overtuiging dat je als kleine corporaties samen sterker staat”, zegt Frans Desloover van corporatie Ressort Wonen uit Rozenburg. Bijkomend voordeel: de huurders profiteren mee.

De deelnemers zijn naast Ressort Wonen, Woningbouwvereniging Hoek van Holland, WoonCompas, Woonstichting de Zes Kernen (alle MKW leden), Wonen Midden-Delfland en Wonen Wateringen. Patrimonium Barendrecht heeft inmiddels ook besloten zich aan te sluiten als zevende kleine Zuid-Hollandse corporatie. Lees verder op Aedes.nl