MKW bericht 35, de nieuwsbrief van het MKW Platform. Lees over:

  • Goedkopere visitatiemethodiek voor corporaties met minder 500 VHE;
  • Zorg en wonen in Hogeweyk: erslag van Directeurendag oktober 2011;
  • Financiën en processen bij woonzorgprojecten;
  • Nieuwe samenstelling MKW-bestuur.
[gview file=”http://www.mkw-platform.nl/wp-content/uploads/2011-11-1-29-mkw-bericht-35.pdf”]