131031_0352Meten, vergelijken, verbeteren: Benchlearning.

Medio oktober werd het Corporatie Benchmark Centrum (CBC) gelanceerd. Aedes, CFV en KWH bieden met het CBC de mogelijkheid om gericht prestaties via een online benchmarktool te vergelijken met die van relevante collega’s.

Jaap Buis en Christiane Hogeweg (Aedes Sectorontwikkeling) legden de praktische werking uit. En lichtten de meerwaarde voor zowel de individuele corporatie als de branche toe. Christiane Hogeweg: “Ga vooral met elkaar in gesprek, want de cijfers zeggen veel maar natuurlijk niet alles.”

Onder leiding van Christiane Hogeweg van Aedes en Nathalie van Dalen van MML Bencharkadvies gingen de aanwezigen vervolgens gezamenlijk en in subgroepen met Benchlearning aan de slag. Wat is het en hoe werkt het? Nathalie van Dalen: “De waarde van benchlearning zit in het in gesprek gaan met elkaar; samen betekenis geven aan verschillen en overeenkomsten. Door deze kennis te delen kan je van elkaar leren en elkaar helpen de bedrijfsvoering verder te verbeteren.”

Voor de leden van het MKW Platform was deze middag vanuit CBC het gemiddelde berekend van de prestaties op verschillende indicatoren. Hier bleek uit dat wij het op verschillende indicatoren goed doen, maar dat er ook ruimte is voor verbetering.  Jaap Buis: “Benchlearning is het gesprek over wat je in de achteruitkijkspiegel ziet. En als je vooruit wilt kan je juist hierdoor de weg vooruit beter vinden. De kracht van Benchmarken is dat je je bewust wordt van je keuzes.”

Nieuwsgierig?

Een overgrote meerderheid van de deelnemers aan de MKW Directeurendag heeft inmiddels al ingelogd op www.cbc.databank.nl

Er vond tijdens de Directeurendag al volop Benchlearning plaats. Enkele opmerkingen vanuit de aanwezigen:

 • De meest besproken prestatievelden en indicatoren zijn: Huisvesting primaire doelgroepen (huurprijs), Kwaliteit werkgeverschap (indicatoren Vhe/ fte en personeelskosten/ fte), Waarde vastgoed (indicatoren onderhoud, bedrijfslasten), Vermogen en financiële continuïteit (kasstroom, Loan to Value). Hierbij zijn bedrijfslasten en onderhoud onderwerpen die je kunt beïnvloeden en waar iedereen mee aan de slag wil.
 • Over benchmarkuitkomsten wil men met elkaar in gesprek gaan, zeker wanneer iets goed is: bijv. is een hoge kasstroom eigenlijk wel goed; wat is hierbij eigenlijk een onder- en bovengrens.
 • Over uitgaven leefbaarheid willen de collega’s ook graag nader met elkaar in gesprek; wanneer is dit goed in relatie tot de context?
 • Klanttevredenheid scoort over het algemeen hoog bij MKW corporaties.
 • Benchmark gegevens: suggestie om de RvT / RvC ook een inlog code te geven.
 • Grote onderlinge verschillen zijn er ook. Bij het verder uitwerken van de benchmark moet dat goed inzichtelijk worden gemaakt.
 • Ten aanzien van gemeentelijke belastingen (rioolheffing): van vrijwel geen belasting tot 200 euro per woning.
 • Ook ten aanzien van salariskosten per medewerker.
 • Beoordeling van de kasstroom.
 • Appels en peren-verhaal: hoe maak je de gegevens zo vergelijkbaar mogelijk? Begin met elkaar met het duiden van de cijfers. Dat kost tijd. Pas daarna kan je spreken over wat er ten grondslag ligt aan de cijfers. Waar is het wel en waar is het niet zo goed vergelijkbaar? Maar hoe dan ook: het met elkaar aangaan van het gesprek is belangrijker dan de discussie over de vergelijkbaarheid.
 • Zorg dat het CBC flexibel blijft, dan kan je alles wat er in wordt gezet in de output optimaal benutten.
 • Profieltaart: wellicht is het mogelijk om de kleuren wat aan te passen?

 

Vragen?

 • Alle suggesties om het CBC te verbeteren en het stellen van vragen cbc@aedes.nl (Christiane is één van de mensen van Aedes die deze mailbox leest en beantwoordt.)
 • www.aedes.nl/cbc In dit dossier op aedes.nl is onder andere te vinden een introductiefilmpje over het CBC.
 • www.cbc.databank.nl Hier vind je onder Documenten en FAQ oa handleidingen, de definitielijst en de antwoorden op veel gestelde vragen.