MKW Platform jaarverslag 2009Midden en kleine corporaties die het verschil maken
2009 was voor het MKW een bijzonder jaar. Bijzonder omdat er zeer uiteenlopende activiteiten en initiatieven zijn ontplooid die tot mooie resultaten hebben geleid en de onderlinge samenhang en betrokkenheid van MKW’ers hebben bevorderd.

In het voorliggende jaarverslag leest u in hoofdlijnen terug wat er zoal is gerealiseerd.

Mooie voorbeelden zijn de deelname aan het Rondetafelgesprek in de Tweede Kamer, de Kijk bij elkaar!-dag die wederom een groot succes was en de MKW-directeurendagen.